Kliknutím sem prejdete na domovskú stránku EUFIC
BEZPEČNOST A AKOST POTRAVÍN
POTRAVINÁRSKA TECHNOLÓGIA
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVIE A ŽIVOTNÝ ŠTÝL
CHOROBY SÚVISIACE SO STRAVOU
Prehľady pre spotrebiteľa
(Iba v angličtine)
Jedlo na zamyslenie (Food for thought)
(Iba v angličtine)
Iniciatívy EÚ
(Čiastočne preložené)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Mediálne centrum

Informácie publikované na týchto stránkach sú v súlade s normou dôveryhodnosti informácií o zdraví na internete (tzv. HONcode): Bližšie informácie nájdete tu Informácie publikované na týchto stránkach sú v súlade s normou dôveryhodnosti informácií o zdraví na internete (tzv. HONcode):
Bližšie informácie nájdete tu.ČASOPIS FOOD TODAY 12/2006

Problémy s obezitou detí – účinnosť preventívnych programov 2/4

Food Today

V mnohých štátoch programy prevencie nadváhy a obezity u detí, zamerané na zmenu ich  stravovacích návykov, zvýšenie fyzickej aktivity alebo na obmedzenie sedavých aktivít, sa realizovali. Povzbudivé výsledky sú podkladom pre plánovanie ďalších preventívnych akcií. Toto je v poradí druhý zo série článkov zaoberajúcich sa prevenciou detskej obezity.

Strava

Žiadny program na prevenciu obezity, ktorého cieľovou skupinou je detská populácia všeobecne, nemôže byť špecificky zameraný len na zníženie kalorického príjmu, keďže by mohol nastať neželaný úbytok hmotnosti u detí bez nadváhy. Každý program verejného zdravia by mal byť súčasne zameraný na zníženie nadváhy aj podváhy detí, preto sú zamerané na zlepšenie stravovacích návykov detí, napr.  zníženie príjmu tukov (1), zvýšený príjem ovocia a zeleniny (2), obmedzenie konzumácie sýtených nápojov (3).

Fyzická aktivita v škole

Zaradenie fyzickej aktivity do vyučovacieho procesu komplikujú požiadavky súčasných školských osnov kvôli obavám z negatívneho dopadu na študijné výsledky. Program na austrálskej základnej škole, ktorý zaviedol 1 ¼ hodiny telesnej aktivity denne, nepotvrdil u detí zhoršenie študijných výsledkov (hodnotili sa testmi z matematiky a čítania) i napriek skráteniu dĺžky oficiálneho vyučovania o 40 až 60 min. denne (4). Bola zaznamenaná zvýšená fyzická schopnosť a pokles telesného tuku v porovnaní s deťmi dodržiavajúcimi bežný plán výučby. Tento program už zaviedlo 60% základných škôl v štáte Južná Austrália. Na stredných školách sa podobný program zatiaľ nerealizoval kvôli silnému tlaku na úspešné absolvovanie skúšok. 

Fyzická aktivita vo voľnom čase

Aktivity vo voľnom čase sú dôležité najmä pre staršie deti, ktoré o spôsobe ich trávenia začínajú rozhodovať sami. Pokračujúca francúzska štúdia ICAPS (5) kladie dôraz na zvýšenie fyzickej aktivity dospievajúcej mládeže. Na vyučovaní bol u študentov rozvinutý pozitívny vzťah k cvičeniu a počas prestávok a po vyučovaní im bolo umožnené vyskúšať rôzne atraktívne športové aktivity. V ústrety aktivitám vyšla aj školská autobusová doprava úpravou cestovného poriadku. Dôraz sa kládol na zábavu a nadväzovanie priateľstiev v nesúťaživom prostredí. Po dvoch rokoch bolo v „akčnej“ skupine o 20% menej detí s nadváhou v porovnaní s „kontrolnou“ skupinou. Podobný prístup k výučbe a podpore mládeže k vyššej fyzickej aktivite sa stal podkladom pre ďalšie programy (2).

Sedavý spôsob života

Niektoré programy sa úspešne zamerali na zníženie počtu hodín strávených sedením pred obrazovkou. Malá americká štúdia zaradila do učebných osnov 8 a 9 ročných detí na 6 mesiacov 18 vyučovacích hodín zameraných na zníženie času, ktorý deti trávia pred televíznou obrazovkou a hrou na počítači (6). Deti usmerňované v škole mali nižší priemerný index telesnej hmotnosti (BMI index, udáva pomer hmotnosti a výšky) a hrúbku podkožného tuku v porovnaní s deťmi z kontrolnej školy. Rodičia zaznamenali, že deti trávili sledovaním televízie menej času. Obdobný výskum na starších deťoch, zameraný výlučne na zníženie času stráveného sledovaním televízie, sa neuskutočnil. Americká štúdia „Planet Health“ (2) zistila súvislosť medzi sledovaním televízie a obezitou  u dospievajúcich dievčat (ale nie chlapcov) a s každým znížením sledovania televízie o hodinu sa znížilo riziko obezity o 15%. Už spomínaná štúdia ICAPS (5) zaznamenala pokles počtu adolescentov, ktorí sledovali televíziu viac ako tri hodiny denne, ale opäť viac u dievčat ako u chlapcov.     

Literatúra

  1. Caballero B et al (2003) Pathways: a school-based randomised controlled trial for the prevention of obesity in American Indian schoolchildren The American Journal of Clinical Nutrition 78:1030-1038
  2. Gortmaker SL et al (1999) Reducing obesity via a school-based interdisciplinary intervention among youth: Planet Health. Archives of Pediatric Adolescent Medicine 153:409-418
  3. James J et al (2004) Preventing childhood obesity by reducing consumption of carbonated drinks: cluster randomised controlled trial. British Medical Journal 328: 1237
  4. Dwyer T et al (1983) An investigation of the effects of daily physical activity on the health of primary school students in South Australia. International Journal of Epidemiology 12:308-313
  5. Simon C et al (2004) Intervention centred on adolescents’ physical activity and sedentary behaviour (ICAPS): concept and 6-month results. International Journal of Obesity 28:(Supplement 3) S96-S103
  6. Robinson TN (1999) Reducing children's viewing to prevent obesity, Journal of the American Medical Association 282:1561-1567
ČO JE EUFIC
Európska rada potravinárskych informácií (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizácia, ktorá poskytuje vedecky podložené informácie o bezpečnosti a akosti potravín, zdraví a výžive médiám, výživovým odborníkom, lekárom, pedagógom a ľuďom ovplyvňujúcim verejnú mienku tak, aby boli pre spotrebiteľov zrozumiteľné.

Ďalšie informácie
Dátum poslednej aktualizácie tejto stránky: 29/08/2016
Zobraziť všetky výsledky hľadania