Kliknutím sem prejdete na domovskú stránku EUFIC
BEZPEČNOST A AKOST POTRAVÍN
POTRAVINÁRSKA TECHNOLÓGIA
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVIE A ŽIVOTNÝ ŠTÝL
CHOROBY SÚVISIACE SO STRAVOU
Prehľady pre spotrebiteľa
(Iba v angličtine)
Jedlo na zamyslenie (Food for thought)
(Iba v angličtine)
Iniciatívy EÚ
(Čiastočne preložené)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Mediálne centrum

Informácie publikované na týchto stránkach sú v súlade s normou dôveryhodnosti informácií o zdraví na internete (tzv. HONcode): Bližšie informácie nájdete tu Informácie publikované na týchto stránkach sú v súlade s normou dôveryhodnosti informácií o zdraví na internete (tzv. HONcode):
Bližšie informácie nájdete tu.ČASOPIS FOOD TODAY 07/2006

Výživa a riziko rakoviny a kardiovaskulárnych ochorení – výsledky dosiaľ najväčšieho riadeného stravovacieho pokusu

Food TodayVýživové smernice uvádzajú, že naše strava má obsahovať iba málo tuku, ale veľa ovocia, zeleniny a obilnín. Nedávne výsledky získané v rámci dosiaľ najrozsiahlejšieho stravovacieho pokusu však jednoznačne nedokázali priaznivý vplyv dodržiavania týchto odporúčaní s ohľadom na  vývoj rakoviny a kardiovaskulárnych ochorení. Alebo azda áno? V skutočnosti si interpretácia výsledkov tejto významnej štúdie vyžaduje veľmi citlivý a starostlivý prístup.

Dôvody proti tuku a pre ovocie a zeleninu

Vedci sa dlhý čas domnievali, že vysoký podiel tuku v strave zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsníka. Tieto domnienky vychádzali z laboratórnych pokusov a zistení, že u skupiny osôb, ktorá konzumovala menej tuku, sa zistil nižší výskyt tohoto ochorenia. Tieto závery potvrdili aj ďalšie štúdie, ktoré však boli trocha inak zamerané. Existuje aj domnienka, že strava s nízkym obsahom tuku a veľkým množstvom zeleniny, ovocia a teda i vlákniny, má priaznivé účinky pri ochrane proti rakovine hrubého čreva. Dôkazy sú však zatiaľ málo presvedčivé.

Negatívny vplyv tuku na choroby srdca je významný, avšak hlavným pôvodcom sú nasýtené tuky a tuky obsahujúce trans-mastné kyseliny. Naproti tomu tuky s vyšším podielom nenasýtených mastných kyselín, najmä rybacie oleje, majú významné ochranné vlastnosti.

Ženská zdravotnícka organizácia (WHI) preto zorganizovala dlhodobý pokus, na ktorom sa zúčastnilo 48 835 žien vo veku 50 až 79 rokov, ktorý trval 8 rokov. Príjem tuku jednej skupiny predstavoval 38 % celkovej energetickej spotreby. V druhej skupine bolo množstvo prijímaného tuku znížené na 27 – 30 % pôvodného množstva prvej skupiny. Zároveň sa primerane zvýšila spotreba zeleniny, ovocia a obilnín.

Bližší pohľad na výsledky

Počet prípadov rakoviny prsníka, hrubého čreva a konečníka i kardiovaskulárnych ochorení nebol zreteľne odlišný medzi oboma skupinami. Napriek nedostatku štatistických rozdielov sa však nedá predpokladať, že zloženie stravy neovplyvňuje počet prípadov výskytu rakoviny alebo kardiovaskulárnych ochorení.

Rakovina

Výsledky sú v súlade s dávnejšími poznatkami, kde u žien s pôvodne vysokým príjmom tuku, po jeho obmedzení a zvýšení podielu ovocia a zeleniny došlo k zníženiu rizika výskytu nádorových ochorení prsníka. Toto zníženie rizika bolo signifikantné u všetkých účastníčok pokusnej skupiny na rozdiel od rizika rakoviny hrubého čreva a konečníka.

Koronárne ochorenia srdca (CHD-coronary heart disease)

U žien so zníženým príjmom nasýtených tukov sa pozorovalo zníženie rizika výskytu CHD. Závery tejto štúdie vzhľadom k CHD je však potrebné interpretovať veľmi opatrne, pretože úprava príjmu potravy behom pokusu nebola úplne v súlade so súčasnými výživovými odporúčaniami – napríklad sa neznižoval príjem nasýtených tukov a nezvyšoval sa príjem vhodných nenasýtených tukov. Napriek tomu výsledky potvrdili poznatok, že zmeny v príjme tuku znižujú hladinu LDL-cholesterolu, čo priaznivo ovplyvňuje stav srdca.

Možné príčiny mierneho účinku

V priebehu pokusu bol u pokusnej skupiny znížený príjem tuku o jednu štvrtinu a zvýšený príjem zeleniny a ovocia o jednu tretinu. Pozorovaný účinok iba u niektorých typov rakoviny prsníka a CHD sa preto zdá veľmi malý a možno ho považovať za sklamanie. Dôvod môže spočívať v tom, že nebola zabezpečená optimalizácia zložiek stravy (napr. druh tuku), čo by sa na výsledkoch určite prejavilo oveľa priaznivejšie. Iným dôvodom je skutočnosť, že priaznivé účinky stravy sa môžu hromadiť po celý život, avšak väčší význam majú v prvej polovici života.

Literatúra

1. Prentice R.L. a další: Low-Fat Dietary Pattern and Risk of Invasive Breast Cancer: The Women´s Health Initiative Randomized Controlled Dietary Modification Trial. JAMA 2006: 295:620-642
2. Beresford S.A.A. a další: Low-Fat Dietary Pattern and Risk of Colorectal Cancer: The Women´s Health Initiative Randomized Controlled Dietary Modification Trial JAMA 2005: 295:643-654
3. Howard B.X. a další: Low-Fat Dietary Pattern and Risk of Cardiovascular Diseases. The Women´s Health Initiative Randomized Controled Dietary Modification Trial. JAMA 2006, 295:655-666.


 

ČO JE EUFIC
Európska rada potravinárskych informácií (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizácia, ktorá poskytuje vedecky podložené informácie o bezpečnosti a akosti potravín, zdraví a výžive médiám, výživovým odborníkom, lekárom, pedagógom a ľuďom ovplyvňujúcim verejnú mienku tak, aby boli pre spotrebiteľov zrozumiteľné.

Ďalšie informácie
Dátum poslednej aktualizácie tejto stránky: 20/09/2016
Zobraziť všetky výsledky hľadania