Kliknutím sem prejdete na domovskú stránku EUFIC
BEZPEČNOST A AKOST POTRAVÍN
POTRAVINÁRSKA TECHNOLÓGIA
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVIE A ŽIVOTNÝ ŠTÝL
CHOROBY SÚVISIACE SO STRAVOU
Prehľady pre spotrebiteľa
(Iba v angličtine)
Jedlo na zamyslenie (Food for thought)
(Iba v angličtine)
Iniciatívy EÚ
(Čiastočne preložené)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Mediálne centrum

Informácie publikované na týchto stránkach sú v súlade s normou dôveryhodnosti informácií o zdraví na internete (tzv. HONcode): Bližšie informácie nájdete tu Informácie publikované na týchto stránkach sú v súlade s normou dôveryhodnosti informácií o zdraví na internete (tzv. HONcode):
Bližšie informácie nájdete tu.ČASOPIS FOOD TODAY 05/1999

Dlhodobo udržateľná budúcnosť pre kakao

Food TodayTheobroma cacao znamená v preklade potravu pre bohov. Je to tiež botanický názov pre kakaovník, po tisícrocia najvyššie cenenú plodinu. Uspokojovanie rastúceho celosvetového apetítu po cokoláde, je zaujímavým predmetom štúdie v rozvoji trvale udržatelného polnohospodárstva.

V súcasnosti živobytie viac ako 20 miliónov ludí na svete priamo závisí na pestovaní kakaa. Takmer 90 % produkcie kakaa pochádza z drobných hospodárstiev o výmere menšej ako 5 ha. Používanie priemyselných hnojív je limitované, ale insekticídy a fungicídy sú nutné, aby zabránili rozšíreniu škodcov a chorôb. Odhaduje sa, že celosvetové straty kakaa následkom napadnutia škodcami a chorobami sú okolo 30 %. Chemické ošetrenie však nie je vždy možné, ci už kvôli odolnosti škodcov, alebo je použitie chemikálií príliš drahé, pre väcšinu pestovatelov. Používanie chemikálií by malo byt v každom prípade minimalizované, aby sa znížilo znecistenie prostredia a zdravotné riziká pestovatelov.

Dalšou tažkou úlohou pri pestovaní kakaa je narastajúci nedostatok vyhovujúcej pôdy. Nárast globálnej produkcie kakaa z 1,5 mil. ton v roku 1984 na 2,7 mil. ton v roku 1998 bol zaznamenaný takmer výlucne vdaka zväcšeniu územia pestovatelských plôch, zatial co produktivita je stále nízka. Nové pestovatelské zóny boli zriadené najmä vo vyklcovaných lesných oblastiach, ktoré sa tiež stávajú coraz vzácnejšími. A navyše mnoho tradicných pestovatelských oblastí má už staré stromy, dávajúce len nízke výnosy, ktoré by bolo rozumné nahradit novými.

Vlastná odolnost

Výskumné organizácie a priemysel zaoberajúci sa spracovaním kakaa hladajú riešenie týchto problémov. S predpokladanou pretrvávajúcou prevahou drobných pestovatelov kakaa je nepraktické zavádzat technologické zmeny, ktoré sú závislé od významného vzrastu financných vkladov a rozhodne nie v case, ked sa ceny kakaa znižujú. Zavádzanie a využívanie produktívnejších druhov s vyššími výnosmi, rezistentných voci škodcom a chorobám, je z tohto dôvodu jednou z najefektívnejších a ekologicky najšetrnejších inovácií, ktorá môže byt navrhnutá na prekonanie obmedzení pri výrobe kakaa. Stromy kakaovníka s vlastnou efektívnou rezistenciou voci väcšine chorôb a škodcov nie sú zatial dostupné, hoci významný genetický potenciál odolnosti sa obycajne nachádza v kultivovaných rastlinách.

Spolupráca

Existuje niekolko medzinárodných programov zameraných na vývoj takýchto zdokonalených a dlhodobo fungujúcich metód produkcie kakaa. Výskumné organizácie z Francúzska, Británie a Spojených štátov majú všeobecné celkové ciele, ale každá sa zameriava na isté špecifické aspekty.

V posledných rokoch boli vyvinuté nové technológie, ktoré by napokon mohli byt významným prínosom pri tvorbe zdokonalených druhov, co by vyústilo do vyšších výnosov. Bola vybudovaná a sústredená zbierka – kolekcia druhov kakaovníka aká je napríklad v Trinidade a od sedemdesiatich rokov devätnásteho storocia je systematická snaha zanalyzovat zloženie týchto rastlín, hlavne sledovaním morfologických znakov.

Rozvoj technológie DNA markerov spôsobil revolúciu v týchto postupoch, umožnujúc tak lepšie pochopenie genetickej rozmanitosti v týchto zbierkach /kolekciách/. Navyše okrem pochopenia biodiverzity, môžu byt tieto techniky využívané aj na identifikáciu charakteristických znakov u jednotlivých stromov, co by zvýšilo odolnost voci chorobám. Napríklad, spolocný projekt výskumných inštitútov vo Francúzsku a produkcných štátov identifikoval stromy, ktoré majú zvýšenú odolnost voci chorobe black pod – cierna škvrnitost (Phytophthora spp.), ako hlavného plesnového ochorenia kakaovníka. Tieto stromy môžu byt potom využité v tradicných šlachtitelských programoch alebo rozširované klonovaním, cím sa pre pestovatelov získajú stromy s vyššími výnosmi, a zabezpecí sa tým lepšia a dlhodobo udržatelná budúcnost pre kakao.

Spojenie všetkých týchto nových trendov vo vývoji do moderných šlachtitelských programov bude hlavným prínosom pri zdokonalovaní produkcie kakaa.

ČO JE EUFIC
Európska rada potravinárskych informácií (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizácia, ktorá poskytuje vedecky podložené informácie o bezpečnosti a akosti potravín, zdraví a výžive médiám, výživovým odborníkom, lekárom, pedagógom a ľuďom ovplyvňujúcim verejnú mienku tak, aby boli pre spotrebiteľov zrozumiteľné.

Ďalšie informácie
Dátum poslednej aktualizácie tejto stránky: 20/09/2016
Zobraziť všetky výsledky hľadania