Kliknutím sem prejdete na domovskú stránku EUFIC
BEZPEČNOST A AKOST POTRAVÍN
POTRAVINÁRSKA TECHNOLÓGIA
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVIE A ŽIVOTNÝ ŠTÝL
CHOROBY SÚVISIACE SO STRAVOU
Prehľady pre spotrebiteľa
(Iba v angličtine)
Jedlo na zamyslenie (Food for thought)
(Iba v angličtine)
Iniciatívy EÚ
(Čiastočne preložené)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Mediálne centrum

Informácie publikované na týchto stránkach sú v súlade s normou dôveryhodnosti informácií o zdraví na internete (tzv. HONcode): Bližšie informácie nájdete tu Informácie publikované na týchto stránkach sú v súlade s normou dôveryhodnosti informácií o zdraví na internete (tzv. HONcode):
Bližšie informácie nájdete tu.ČASOPIS FOOD TODAY 09/1999

Elektronický nos

Food TodayElektronické nosy sú veľmi sofistikované senzory, ktoré umožňujú tvorbu digitálnych záznamov rôznych pachov a vôní. Nachádzajú stále väčšie uplatnenie aj v potravinárskych výrobách pri kontrole kvality súčasných a vývojovo nových výrobkov.
Jedným z najdôležitejších cieľov pri výrobe potravín je dosiahnutie stálej a vysokej kvality surovín i hotových produktov. Spracovatelia ovocia majú zvlášť záujem na systematickom sledovaní zrelosti plodov, lebo spotrebitelia väčšinou považujú rozdiely v zrelosti za zníženú kvalitu. Pred nedávnom bol objavený "elektronický nos", ktorý pomohol riešiť spracovateľom ovocia i obchodníkom stály problém priebežného hodnotenia zrelosti ovocia.

Na rozdiel od tradičných metód, ktoré určujú zrelosť jednotlivých kusov ovocia deštrukčnými postupmi, je elektronický nos schopný presne vypočítať zrelosť na základe špecifickej vône. Ak je prístroj nastavený na určitý druh ovocia, pre ďalšiu prácu potom už nevyžaduje skúsenú obsluhu a umožňuje získať požadované výsledky v niekoľkých sekundách s presnosťou vyššou než 92 %.

Zo všetkých ľudských zmyslov dá sa čuch len ťažko presne definovať. Cieľom viacerých vedcov bolo presne definovať, ako čuchový vnem funguje. Vôňa určitej potraviny zahrňuje mnoho chemických zlúčenín, ktoré ako celok zabezpečujú jej jedinečný charakter. Schopnosť spoľahlivo zmerať a identifikovať optimálny vývoj vône a konštantné chuťové vlastnosti, je preto zásadná pri vývoji mnohých potravinárskych výrobkov. Táto veľmi ťažká úloha sa tradične zabezpečovala pomocou hodnotiaceho panelu, teda skupiny osôb, ich hodnotenie je však vždy ovplyvnené ľudským faktorom. Občas sa používajú i analytické metódy, avšak takto získané hodnoty sa dajú často len ťažko korelovať so senzorickými informáciami a sú veľmi nákladné.

Meranie elektronickým nosom je naproti tomu objektívne, opakovateľné, presné a relatívne lacné. Interpretácia je jednoduchá, rýchla a výsledky je možné získať prakticky okamžite. Rovnako ako vnímanie vône čuchom i elektronický nos sa "učí" na základe skúseností a jeho výkony sa zlepšujú v početnosti používania. Je konštruovaný tak, aby bol schopný analyzovať, rozoznať a identifikovať tiež zlúčeniny vo veľmi nízkych koncentráciách (ppm). Technológia je založená na absorpcii a desorpcii (pri prechode) prchavých zlúčenín na súbore senzorov, čo sa prejavuje špecifickými zmenami elektrického odporu meranými na každom jednotlivom senzore pri styku s rôznymi vôňami a zápachy.

Konkrétny záujem sa v tejto oblasti sústredil na sledovanie zrelosti banánov a jabĺk, táto technológia však môže byť aplikovaná i na ďalšom druhu ovocia. Taktiež sa používa pri hodnotení kvality kávy, piva a vína. Vo vývoji týchto prístrojov dá sa očakávať ďalší pokrok.
ČO JE EUFIC
Európska rada potravinárskych informácií (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizácia, ktorá poskytuje vedecky podložené informácie o bezpečnosti a akosti potravín, zdraví a výžive médiám, výživovým odborníkom, lekárom, pedagógom a ľuďom ovplyvňujúcim verejnú mienku tak, aby boli pre spotrebiteľov zrozumiteľné.

Ďalšie informácie
Dátum poslednej aktualizácie tejto stránky: 24/08/2016
Zobraziť všetky výsledky hľadania