Kliknutím sem prejdete na domovskú stránku EUFIC
BEZPEČNOST A AKOST POTRAVÍN
POTRAVINÁRSKA TECHNOLÓGIA
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVIE A ŽIVOTNÝ ŠTÝL
CHOROBY SÚVISIACE SO STRAVOU
Prehľady pre spotrebiteľa
(Iba v angličtine)
Jedlo na zamyslenie (Food for thought)
(Iba v angličtine)
Iniciatívy EÚ
(Čiastočne preložené)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Mediálne centrum

Informácie publikované na týchto stránkach sú v súlade s normou dôveryhodnosti informácií o zdraví na internete (tzv. HONcode): Bližšie informácie nájdete tu Informácie publikované na týchto stránkach sú v súlade s normou dôveryhodnosti informácií o zdraví na internete (tzv. HONcode):
Bližšie informácie nájdete tu.ČASOPIS FOOD TODAY 11/2003

Nadváha v detstve a dospievaní: výskyt a súvisiace problémy

Food TodayEpidémia nadváhy u dospelých je významným faktorom chorobnosti a úmrtnosti vo vyspelých a niektorých rozvojových krajinách. Detí sa to síce netýka do takej miery ako dospelých, u detí postihnutých nadváhou je však veľká pravdepodobnosť, že z nich raz budú adolescenti a dospelí s nadváhou, a teda aj oni budú mať rôzne zdravotné problémy. Z tohto dôvodu sa udržiavanie správnej hmotnosti u detí stáva významnou prioritou verejného zdravotníctva.
Kým v poslednom desaťročí sa pozornosť zameriavala na riziká vyvolané výskytom obezity dospelých, dnes sa v odborných lekárskych časopisoch objavujú najmä publikácie o šírení obezity medzi deťmi a mládežou. Vo väčšine európskych zemí je výskyt obezity u 10-ročných chlapcov a dievčat vyšší ako 10 %. V niektorých krajinách (Grécko, Taliansko, Malta) presahuje počet obéznych detí 30 %. Je zrejmé, že výskyt obezity vykazuje značné geografické variácie, pričom je väčší vo východnej a južnej Európe.

Definícia nadváhy a obezity u detí sa v jednotlivých štúdiách líši, čo komplikuje porovnanie výskytu v jednotlivých krajinách. Nedávno sa týmto problémom začala zaoberať skupina odborníkov v rámci Medzinárodnej asociácie pre štúdium obezity, ktorá vypracovala nové definície nadváhy a obezity u detí, čo uľahčí vzájomné porovnávanie jednotlivých štúdií.

Dôvody zreteľného nárastu počtu obéznych detí sú predmetom diskusií. Veľký vplyv na predispozíciu jedincov môžu mať genetické faktory, avšak iba na základe genetiky nie je možné vysvetliť prudký nárast obezity u detí v posledných rokoch. Odborníci hľadajú vysvetlenie v klasickej energetickej rovnováhe. Je energetická hodnota potravín, ktorú dieťa skonzumuje, v rovnováhe s jeho telesnou aktivitou? Obezita detí i dospelých je výsledkom nerovnováhy medzi energiou všetkých skonzumovaných potravín a energiou vydanou všetkými telesnými aktivitami. Táto nerovnováha je výsledkom komplexných zmien rôznych spoločenských faktorov, ktoré ovplyvňujú spôsob, ako sa deti stravujú, bavia, športujú a cvičia. Len u malého percenta obéznych detí môžu byť príčinou ich problémov poruchy endokrinného systému či iné zdravotné poruchy.

Kedysi prevládal názor, že nadváha u detí je priaznivá – tučné dieťa sa považovalo za zdravé. Teraz je však jasné, že detská obezita je spojená so zdravotnými problémami, pričom niektoré sa prejavujú okamžite, iné neskôr (tab. 1).

Dlhodobé štúdie ukázali, že okrem fyzických a emocionálnych problémov, súvisiacich s obezitou v detstve, obezita mládeže vo veku 13 – 19 rokov s veľkou pravdepodobnosťou prechádza do obezity v dospelosti, a to najmä vtedy, keď sú obézni i rodičia. Obezita sa tiež vyskytuje v mladšom veku a predstavuje nielen zvýšené riziko ochorení, ale i veľké sociálne a ekonomické problémy.

Z uvedených dôvodov je jednou z priorít verejného zdravotníctva zníženie výskytu nadváhy u detí. Rovnako ako u dospelých je účinnejšia prevencia vzniku detskej obezity než následné znižovanie nadmernej hmotnosti.

Tab. 1 Potenciálne komplikácie vyvolané detskou obezitou
Raný nástup typických ochorení cukrovka typu 2, predčasná puberta, poruchy spánku, poruchy funkcie pečene, vysoký krvný tlak, poruchy krvných lipidov (triacylglyceroly a cholesterol), vznik žlčových kameňov, ploché nohy
Raná nástup psychologických problémov strata sebavedomia, spoločenská menejcennosť
Zvýšené riziko obezity v dospelosti a súvisiacich ochorení skorý nástup kardiovaskulárnych ochorení, metabolický syndróm

Zdroj: Ebbeling et al., Lancet 2002

Zdroje

  • Eufic-site: EU Initiatives - HELENA-IDEFICS 
  • IOTF (www.iotf.org/childhood/euappendix.htm)
  • Livingstone MBE. 2000. Epidemiology of childhood obesity in Europe. European Journal of Pediatrics 159 (Suppl. 1): s14-s34.
  • Reilly JJ, Dorosty AR, Emmett PM. 1999. Prevalence of overweight and obesity in British children: cohort study British Medical Journal. 319: 1039.
  • Ebbeling CB, Pawlak DB, Ludwig DS (2002). Childhood obesity: public-health crisis, common sense cure. Lancet, 360: 473-82.
  • Fruhbeck G. 2000. Childhood obesity: time for action, not complacency. British Medical Journal 320: 328-329.
ČO JE EUFIC
Európska rada potravinárskych informácií (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizácia, ktorá poskytuje vedecky podložené informácie o bezpečnosti a akosti potravín, zdraví a výžive médiám, výživovým odborníkom, lekárom, pedagógom a ľuďom ovplyvňujúcim verejnú mienku tak, aby boli pre spotrebiteľov zrozumiteľné.

Ďalšie informácie
Dátum poslednej aktualizácie tejto stránky: 24/08/2016
Zobraziť všetky výsledky hľadania