Kliknutím sem prejdete na domovskú stránku EUFIC
BEZPEČNOST A AKOST POTRAVÍN
POTRAVINÁRSKA TECHNOLÓGIA
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVIE A ŽIVOTNÝ ŠTÝL
CHOROBY SÚVISIACE SO STRAVOU
Prehľady pre spotrebiteľa
(Iba v angličtine)
Jedlo na zamyslenie (Food for thought)
(Iba v angličtine)
Iniciatívy EÚ
(Čiastočne preložené)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Mediálne centrum

Informácie publikované na týchto stránkach sú v súlade s normou dôveryhodnosti informácií o zdraví na internete (tzv. HONcode): Bližšie informácie nájdete tu Informácie publikované na týchto stránkach sú v súlade s normou dôveryhodnosti informácií o zdraví na internete (tzv. HONcode):
Bližšie informácie nájdete tu.ČASOPIS FOOD TODAY 03/1998

Bezpečnosť potravín – základné zásady

Food TodayVýskum uskutočnený nedávno v EÚ odhalil, že 11 % potravín monitorovaných štátnymi inštitúciami nespĺňalo platné legislatívne nariadenia. Rovnaký výskum odhalil, že 21 % z dvoch miliónov predajných miest (obchody, hotely, reštaurácie, veľkoobchody) nespĺňa stanovené hygienické požiadavky.

Hoci sú tieto údaje znepokojujúce, hlavným zdrojom otráv z jedla zostávajú domácnosti. Spotrebitelia stále nedodržiavajú v kuchyni dostatočnú hygienu, hoci sú si vedomí problematiky bezpečnosti potravín. Tabuľka uvádza najčastejšie chyby, ktorých sa konzumenti dopúšťajú pri manipulácii s potravinami a ich  spracovaní a jednoduché preventívne opatrenia na zabránenie produkcii škodlivých baktérií v potravinách.

Dr. S. Notermans z holandského Výskumného ústavu pre potraviny a výživu verí, že bezpečnosť potravín, či už doma alebo kdekoľvek inde, je o dodržiavaní niektorých základných pravidiel resp. zásad. „Zásady resp. pravidlá“ hovorí „sa opierajú o štúdium vecí, v ktorých sme v minulosti urobili chybu“.

Popri snahe produkovať bezpečné potraviny je nevyhnutné poznať výrobu a distribúciu potravín v celom potravinovom reťazci. Zber relevantných údajov pomôže štátnym inštitúciám analyzovať kritické body a informovať konzumentov o bezpečnosti potravín v domácnostiach. Holandsko, ako líder v tejto oblasti, aplikuje 4-stupňové riešenie.

Holandský model

Systém hlásení každoročne publikuje správy o podozrivých alimentárnych ochoreniach a výsledkoch laboratórneho výskumu. Nízka hygiena a nevhodné postupy pri tepelnej úprave sú najčastejšou príčinou výskytu ochorenia.

„Hliadkovacie“ a populačné štúdie poskytujú údaje o skutočnom výskyte alimentárnych ochorení, najmä salmonele a kampylobaktere, ktoré patria medzi najčastejšie sa vyskytujúce alimentárne ochorenia.

Prípadové kontrolné štúdie informujú štátne inštitúcie o pôvodcoch nákazy. Údaje o pacientoch infikovaných baktériou Escherichia coli ukázali, že jej hlavným zdrojom pre organizmus je dobytok.

Vedecké publikácie poskytujú informácie o novo objavených organizmoch, ktoré spôsobujú alimentárne ochorenia a informujú vedeckú komunitu o ich vývoji. Publikované výsledky môžu následne ovplyvniť smernice o bezpečnosti potravín.

Dr. Notermans uzatvára: „Ak poskytneme konzumentom vedecky podložené informácie, sme na najlepšej ceste k prevencii týchto ochorení. Ale konzument sa musí na tom podieľať aj sám. Vláda, všetci „hráči“ potravinového reťazca a predovšetkým konzumenti preberajú na seba zodpovednosť za bezpečný prísun potravín.

Súčasťou programu, ktorý je zameraný na zlepšenie informovanosti konzumenta, je aj informačná kampaň o bezpečnosti potravín a zdraví konzumenta, ktorú Európska komisia spustí čoskoro (DG XXIV Consumer Policy and Consumer Health Protection). Táto kampaň využije už existujúce propagačné kampane prebiehajúce v krajinách EÚ a bude konzumentovi adresovať najmä problémy súvisiace s hygienou.

Pozrite si aj Správu WHO 1997 o prevencii a kontrole infekcií enterohemoragickej Escherichia coli (EHEC) (Prevention and Control of Enterohaemorrhagic Escherichia coli (EHEC) Infections), z ktorej Vám EUFIC môže poskytnúť zhrnutie.
 
Bežné chyby nedodržiavania hygienických zásad v domácnosti Jednoduché preventívne opatrenia
Nedostatočné chladenie Udržiavať potraviny chladené alebo mrazené až do času ich konzumácie
Nízka hygiena vo všeobecnosti Pravidelne umývanie rúk
Kontaminácia infikovanou osobou Chorý člen rodiny sa nesmie dotýkať potravín
Nedostatočný ohrev potraviny Dodržiavajte inštrukcie uvedené na obale potraviny a pri príprave pokrmov dodržujte odporúčanú čas a teplotu
Použitie kontaminovaného riadu Udržiavať povrch riadu čistý, umývať riady po použití
Krížová kontaminácia medzi potravinami Skladovať potraviny oddelene
Príprava veľmi dlhý čas vopred Jesť okamžite po príprave alebo potravinu opätovne zahriať

 

(Výber z materiálu EUFIC „ Z farmy na vidličku“)

Súvisiace podcasty
Aspartame, Low-calorie sweetner, Food origins, Food safety
Food safety, Kontaminujúce látky v potravinách, Additives
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQ) (Iba v angličtine)
ČO JE EUFIC
Európska rada potravinárskych informácií (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizácia, ktorá poskytuje vedecky podložené informácie o bezpečnosti a akosti potravín, zdraví a výžive médiám, výživovým odborníkom, lekárom, pedagógom a ľuďom ovplyvňujúcim verejnú mienku tak, aby boli pre spotrebiteľov zrozumiteľné.

Ďalšie informácie
Dátum poslednej aktualizácie tejto stránky: 24/08/2016
Zobraziť všetky výsledky hľadania