Kliknutím sem prejdete na domovskú stránku EUFIC
BEZPEČNOST A AKOST POTRAVÍN
POTRAVINÁRSKA TECHNOLÓGIA
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVIE A ŽIVOTNÝ ŠTÝL
CHOROBY SÚVISIACE SO STRAVOU
Prehľady pre spotrebiteľa
(Iba v angličtine)
Jedlo na zamyslenie (Food for thought)
(Iba v angličtine)
Iniciatívy EÚ
(Čiastočne preložené)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Mediálne centrum

Informácie publikované na týchto stránkach sú v súlade s normou dôveryhodnosti informácií o zdraví na internete (tzv. HONcode): Bližšie informácie nájdete tu Informácie publikované na týchto stránkach sú v súlade s normou dôveryhodnosti informácií o zdraví na internete (tzv. HONcode):
Bližšie informácie nájdete tu.ČASOPIS FOOD TODAY 04/2003

Geneticky modifikované potraviny – diskusia napreduje

Food TodayDiskusia o geneticky upravených potravinách (GM) pokracuje už niekolko rokov až doteraz a zameriava sa na bezpecnost týchto potravín pre konzumáciu. Vdaka vedeckému výskumu sa zlepšilo pochopenie technológie a nových smerníc, mnohé strany, ktoré sa zúcastnujú na tejto diskusii teraz súhlasia, že potraviny a potravinové ingrediencie získané v súcasnej dobe z dostupných geneticky upravených plodín, pravdepodobne v súcasnosti nie sú nebezpecné pre ludské zdravie.

Safety assessment (Posudzovanie bezpecnosti)

Klúcový fakt, ktorý treba mat na pamäti vzhladom na bezpecnost GM potravín je to, že je to konzumovaná potrava, ktorá musí byt kontrolovaná a nie izolovane výrobný proces. To znamená, že je potrebné hodnotit vlastnosti a celkovú bezpecnost potravín, rovnako ako pri výrobe potravín používajúcej konvencné metódy. Legislatíva EÚ vyžaduje, aby GM produkty boli podrobené prísnemu bezpecnostnému hodnoteniu pred ich autorizáciou a poskytnutím na konzumáciu.

„Zásadná rovnocennost“ sa zameriava skôr na produkty ako na výrobný proces. Je to prísna procedúra zahrnujúca detailný zoznam parametrov a charakteristík, ktoré musia byt zvažované, vrátane molekulárnej charakterizácie genetickej modifikácie, agronomickej charakterizácie, nutricných a toxikologických hodnotení.

Európska únia, svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a FAO (Food and Agriculture Organisation) Spojených národov súhlasí s metodológiou, ktorá opisuje „substantial equivalence“ (zásadná rovnocennost) ako najpraktickejšie priblíženie k posúdeniu bezpecnosti GM potravín a potravinových ingrediencií.

Prístup k „zásadnej rovnocennosti“ uznáva, že ciel odhadu nemôže byt absolútne bezpecne urcený. Dôležitým záverom je, že ak po zhodnotení bezpecnost nového produktu je porovnatelná (zásadne rovnocenná) ku konvencnému ekvivalentu, potom stupen „rizika“ je porovnatelný s konzumovanou potravou, ktorú sme bezpecne prijímali po tisícrocia. Avšak ak GM produkt má nové znaky alebo charakteristiky, ktoré ho dalej nerobia zásadne rovnocenným (napríklad vyššia hladina vitamínov), potom sa vyžaduje dalšie hodnotenie. Takéto hodnotenie sa zameriava na úcinok tohto nového znaku na bezpecnost novej potraviny a môže zahrnovat rozlicné typy testov na preukázanie bezpecnosti.

Pohlad dopredu

Diskusia o GM potrave nie je vôbec ukoncená. Rozmanité environmentálne záležitosti a posudzovanie bezpecnosti budúcich generácií GM produktov s jedinecnými charakteristikami sú obklopené otázkami, ktoré vyvolávajú diskusiu, výskum a testovanie.

Je zrejmé, že bol urobený velký pokrok, co sa týka rozvoja a konsenzu v bezpecnosti potravín. Ako pocet GM produktov dostupných na trhu pomaly rastie, konzumenti musia mat zarucené, že tieto potraviny sú podrobené starostlivému zhodnoteniu a svetové potravinárske autority sa zhodujú v otázke ich bezpecnosti pre ludské zdravie.

ČO JE EUFIC
Európska rada potravinárskych informácií (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizácia, ktorá poskytuje vedecky podložené informácie o bezpečnosti a akosti potravín, zdraví a výžive médiám, výživovým odborníkom, lekárom, pedagógom a ľuďom ovplyvňujúcim verejnú mienku tak, aby boli pre spotrebiteľov zrozumiteľné.

Ďalšie informácie
Dátum poslednej aktualizácie tejto stránky: 24/08/2016
Zobraziť všetky výsledky hľadania