Kliknutím sem prejdete na domovskú stránku EUFIC
BEZPEČNOST A AKOST POTRAVÍN
POTRAVINÁRSKA TECHNOLÓGIA
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVIE A ŽIVOTNÝ ŠTÝL
CHOROBY SÚVISIACE SO STRAVOU
Prehľady pre spotrebiteľa
(Iba v angličtine)
Jedlo na zamyslenie (Food for thought)
(Iba v angličtine)
Iniciatívy EÚ
(Čiastočne preložené)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Mediálne centrum

Informácie publikované na týchto stránkach sú v súlade s normou dôveryhodnosti informácií o zdraví na internete (tzv. HONcode): Bližšie informácie nájdete tu Informácie publikované na týchto stránkach sú v súlade s normou dôveryhodnosti informácií o zdraví na internete (tzv. HONcode):
Bližšie informácie nájdete tu.ČASOPIS FOOD TODAY 06/1998

Geneticky modifikované potraviny môžu v budúcnosti znížiť výskyt alergií

Food TodayNapriek obecnému názoru, že potraviny obsahujú množstvo aditívnych látok a umelých príchutí, sú to práve prírodné potraviny, ktoré sú hlavnými pôvodcami alergií.

V skutočnosti každá potravina obsahujúca bielkoviny môže byť potenciálnym pôvodcom alergických reakcií u niektorých osôb. Hlavné potravinárske plodiny obsahujú veľké množstvo rôznych bielkovín, avšak veľmi málo z nich má alergické vlastnosti. Bielkoviny arašidov, kravského mlieka, vajec, pšenice, sóje, orechov, rýb a kôrovcov sú pôvodcami 90 % všetkých potravinových alergií v Európe.

„Alergia je abnormálna reakcia organizmu vyvolaná prítomnosťou jednej alebo viacerých látok, ktoré u väčšiny ľudí nie sú príčinou žiadnych symptómov“, uvádza W. De Greef z ALSS (Applied Life Science Strategies).

Prísne opatrenia

Alergia je väčšinou zdedená vlastnosť, preto boli vyslovené obavy týkajúce sa uplatňovania a rozširovania génového inžinierstva, ktoré zavádzajú do poľnohospodárskych plodín nové bielkoviny. Týmito postupmi môžu byť bielkoviny s alergickými vlastnosťami prenesené do génovo modifikovaných (GM) rastlín. Na základe týchto obáv odporučili WHO, OECD a US FDA vykonať prísne a náročné štúdie bezpečnosti týchto postupov. Pri štúdiu alergií ako zdravotného problému sa v posledných dvadsiatich rokoch dosiahli značné pokroky. Na tomto základe je preto k dispozícii celý rad metód hodnotenia nových produktov umožňujúcich určiť, či GM rastliny alebo potraviny obsahujú známe alergény. Ak sa plodina bude využívať na výrobu potravín, tieto potraviny musia byť označené, že sa vyrobili z GM plodiny, aby spotrebitelia boli upozornení na možnú prítomnosť alergénov.

De Greef však uvádza, že hoci boli prijaté rozsiahle opatrenia na minimalizáciu možností zaniesť alergénne bielkoviny do GM plodín, „je prakticky nemožné absolútne zabezpečiť, že sa nikto nestane alergickým na určité potraviny“. Prísne testy a metódy však podstatne znižujú možnosť výskytu neočakávanej alergie z GM plodín a nových potravín.

Kto alergény potrebuje?

De Greef uvádza, že génové inžinierstvo sa dá využiť nielen na pridanie prospešných bielkovín do plodiny, ale môže fungovať aj pri odstraňovaní alergénnych bielkovín, ak nezabezpečujú základné životné funkcie určitej plodiny. Je však nepravdepodobné, že alergény môžu mať životné funkcie, pretože väčšina patrí medzi zásobné bielkoviny, ktoré slúžia ako výživa pre klíčiace semeno. Znamená to, že toto nové využitie génového inžinierstva predstavuje alternatívu na prípravu niektorých potravín bez alergických vlastností, ktoré budú určené osobám postihnutým niektorými formami potravinových alergií.

Priebežne sa pracuje na databázach hlavných alergénnych bielkovín v plodinách, čo predstavuje prvý krok pri vývoji odrôd bez obsahu alergénov. Príkladom databáz je GenBank, EMBL, PIR a SwissProt. Ďalším krokom bude identifikácia a neskôr izolácia génov určitých alergénnych bielkovín s následným návrhom systému, ktorý by zabraňoval tvorbe týchto nežiaducich bielkovín.

Z tohoto hľadiska najvýznamnejší projekt prebieha v Japonsku, kde vedci riešia GM ryžu bez hlavných alergénov. Táto nová ryža prinesie podstatné výhody pre určité skupiny obyvateľov juhovýchodnej Ázie, ktorí trpí alergiami vyvolanými touto základnou zložkou ich každodennej potravy.

Viac informácií:

Willy De Greef, ALSS

ČO JE EUFIC
Európska rada potravinárskych informácií (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizácia, ktorá poskytuje vedecky podložené informácie o bezpečnosti a akosti potravín, zdraví a výžive médiám, výživovým odborníkom, lekárom, pedagógom a ľuďom ovplyvňujúcim verejnú mienku tak, aby boli pre spotrebiteľov zrozumiteľné.

Ďalšie informácie
Dátum poslednej aktualizácie tejto stránky: 24/08/2016
Zobraziť všetky výsledky hľadania