Kliknutím sem prejdete na domovskú stránku EUFIC
BEZPEČNOST A AKOST POTRAVÍN
POTRAVINÁRSKA TECHNOLÓGIA
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVIE A ŽIVOTNÝ ŠTÝL
CHOROBY SÚVISIACE SO STRAVOU
Prehľady pre spotrebiteľa
(Iba v angličtine)
Jedlo na zamyslenie (Food for thought)
(Iba v angličtine)
Iniciatívy EÚ
(Čiastočne preložené)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Mediálne centrum

Informácie publikované na týchto stránkach sú v súlade s normou dôveryhodnosti informácií o zdraví na internete (tzv. HONcode): Bližšie informácie nájdete tu Informácie publikované na týchto stránkach sú v súlade s normou dôveryhodnosti informácií o zdraví na internete (tzv. HONcode):
Bližšie informácie nájdete tu.ČASOPIS FOOD TODAY 10/2004

V ústrety dlhšiemu životu

Food Today
Výťahy, autobusy, autá, skútre, lietadlá a metro, to všetko je určené na to, aby nám uľahčilo život. Tieto znaky takzvaných „rozvinutých“ krajín by sme mohli považovať za potenciálneho nepriateľa našej postavy, ako to nedávno odhalil výskum s názvom Eurobarometer.

Energetická rovnováha

Účinky nevyváženého stravovania na naše zdravie sú dôverne známe. Problém obezity je prioritou verejného zdravia v mnohých krajinách. Napríklad, v Spojených štátoch, ako aj vo Veľkej Británii, takmer dve tretiny dospelej populácie trpia nadváhou alebo sú obézne. K udržaniu našej hmotnosti môžeme prispieť konzumáciou vyváženej stravy, iným efektívnym spôsobom je pravidelné cvičenie. Kľúčom k tomu, aby sme sa vyhli priberaniu je udržanie rovnováhy medzi prijatou energiou zo stravy a vydanou energiou prostredníctvom fyzickej aktivity.

Kampane na podporu verejného zdravia sa zameriavajú na zdravé stravovanie a zvýšenie fyzickej aktivity. Spôsob myslenia ľudí sa momentálne vyvíja a predstava rozumného, ale nevyhnutného úsilia získava viac prívržencov. Konzumný spôsob života, ako je napríklad nakupovanie prostredníctvom internetu a dodávka tovaru až do domu, len prispieva k sedavému spôsobu životu, čo môže byť nebezpečné pre naše zdravie.

Akí aktívni sú Európania?

Výsledky prieskumu Eurobarometer, ktorý prebiehal v decembri 2003 v 15 krajinách EÚ medzi 16 000 obyvateľmi (približne 1000 obyvateľov na krajinu), ozrejmili fenomén fyzickej aktivity. Prekvapujúcich 57,4 % respondentov odpovedalo, že neboli fyzicky aktívni posledných sedem dní a 40,8 % z nich dokonca nevykonávali ani miernu aktivitu v danom období.

Výskum potvrdzuje, že spoločnosť vytrvalo smeruje k mechanizácii a nehybnosti a vytvára tak rizikové skupiny obyvateľstva. Vykonávanie fyzickej aktivity sa významne mení v rámci vekových skupín: 80 % starších ľudí uviedlo, že nevykonávali žiadnu fyzickú aktivitu za posledný týždeň, zatiaľ čo v skupine 15 -25 ročných sa takto vyjadrilo 43 % respondentov. Prekvapujúci je aj rozdiel medzi pohlaviami. Jeden z dvoch mužov uviedol, že nevykonával žiadnu výraznú fyzickú aktivitu v uplynulom týždni a rovnako odpovedali dve z troch žien.

Rozdiel sever - juh

Geografia má takisto vplyv na úroveň vykonávanej fyzickej aktivity. Niektoré krajiny sú vo všeobecnosti známe tým, že úroveň fyzickej aktivity je nízka, ako napr. vo Francúzsku, Belgicku, Taliansku, Španielsku a Portugalsku. Na druhej strane, krajiny severnej Európy preukázali vyšší stupeň fyzickej aktivity: Holandsko, Dánsko, Fínsko, Švédsko, Nemecko a Luxembursko.

Sú tieto rozdiely spôsobené absenciou vhodných cvičebných zariadení alebo nedostatočným spoločenským stimulom? Viac ako dve tretiny (70 %) populácie, ktorí sa zúčastnili prieskumu Eurobarometer pripustili, že domáce prostredie ponúka množstvo príležitostí na fyzickú aktivitu. Avšak pre mnohých respondentov nie je fyzická aktivita spájaná ani s voľným časom ani ju nepovažujú za „podporu k lepšiemu životnému prostrediu“ (napríklad chôdza namiesto šoférovania).

Čo môžeme urobiť?

Organizácie na podporu zdravia finančne podporujú kampane nabádajúce ľudí, aby „chodili“. Odkaz je vo všeobecnosti stále ten istý: nemusím byť Beckham alebo Agassi, aby som sa cítil fyzicky zdatný. Ide len o to, aby som zmenil zopár zlých návykov.

Vo Francúzsku, televízna a rozhlasová kampaň popísala, ako sú televízia a pohovka „vysoko rizikové aktivity“. Plagáty v autobusoch nabádajú cestujúcich: „prejdite zvyšok svojej cesty pešo“! Britská nezisková organizácia Poďme do školy pešo spúšťa dvakrát do roka kampaň nazvanú „Týždeň do školy pešo“. Popri jasnému fyzickému prospechu, kampaň tiež preukázala, že chôdza po mnohých mestských komunikáciách nezaberie oveľa viac času ako keď cestujem v „špičke“ autom alebo verejnou dopravou. Toto je iba zopár odkazov verejného zdravotníctva, ktoré by sa mali aj naďalej prioritne zdôrazňovať.

Fyzická aktivita prispieva k boju proti obezite. Riziko incidencie ďalších ochorení ako napr. srdcovo-cievnych ochorení, rôznych druhov rakoviny, cukrovky, ochorení kostí ako aj osteoartritídy a osteoporózy, rôznych depresií, sa môže znížiť pravidelnou fyzickou aktivitou.

Na záver je možné spomenúť ešte jeden dôvod prečo nechať auto doma a odskočiť si kúpiť čerstvú zeleninu na trh pešo: ušetríme peniaze za benzín.

Viac informácií:

ČO JE EUFIC
Európska rada potravinárskych informácií (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizácia, ktorá poskytuje vedecky podložené informácie o bezpečnosti a akosti potravín, zdraví a výžive médiám, výživovým odborníkom, lekárom, pedagógom a ľuďom ovplyvňujúcim verejnú mienku tak, aby boli pre spotrebiteľov zrozumiteľné.

Ďalšie informácie
Dátum poslednej aktualizácie tejto stránky: 24/08/2016
Zobraziť všetky výsledky hľadania