Kliknutím sem prejdete na domovskú stránku EUFIC
BEZPEČNOST A AKOST POTRAVÍN
POTRAVINÁRSKA TECHNOLÓGIA
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVIE A ŽIVOTNÝ ŠTÝL
CHOROBY SÚVISIACE SO STRAVOU
Prehľady pre spotrebiteľa
(Iba v angličtine)
Jedlo na zamyslenie (Food for thought)
(Iba v angličtine)
Iniciatívy EÚ
(Čiastočne preložené)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Mediálne centrum

Informácie publikované na týchto stránkach sú v súlade s normou dôveryhodnosti informácií o zdraví na internete (tzv. HONcode): Bližšie informácie nájdete tu Informácie publikované na týchto stránkach sú v súlade s normou dôveryhodnosti informácií o zdraví na internete (tzv. HONcode):
Bližšie informácie nájdete tu.PREHLÁSENIE EUFIC O TRANSPARENTNOSTI

  • Európska rada potravinárskych informácií (The European Food Information Council, EUFIC) bola založená, aby poskytovala výživovým odborníkom, lekárom, pedagógom, ľuďom ovplyvňujúcim verejnú mienku a médiám vedecky podložené informácie a vzdelávacie materiály o potravinách a ďalších relevantných oblastiach tak, aby boli zrozumiteľné pre širokú verejnosť.
  • Materiály vydané EUFIC obsahujú odborne podložené údaje a nepodporujú názory, ktoré nemôže potvrdiť široká odborná verejnosť. Všetky publikácie musia obsahovať odkazy na vedecké texty a odborníkov.
  • V rámci vydavateľskej činnosti sa bude snažiť EUFIC spolupracovať s dôveryhodnými organizáciami a odborníkmi uznávanými v ich odbore.
  • EUFIC nepôsobí ako hovorca priemyselného odvetvia a ani nechce byť ako jeho hovorca vnímaná.
  • Všetky činnosti EUFIC musia podporovať jej vnímanie ako dôveryhodného a odborne uznávaného zdroja informácií.
  • EUFIC rešpektuje špecifiká jednotlivých krajín a verí, že väčšinu komunikačných programov je možné viesť najúčinnejšie na národnej úrovni.
  • EUFIC bude dbať na vyváženosť tém, aby zvýšila vplyv, dôveryhodnosť a účinnosť svojho pôsobenia.
  • EUFIC nebude podporovať názory a značky jednotlivých spoločností a žiadne informačné materiály, ktoré nie sú založené na odborne preskúmaných vedeckých poznatkoch.
  • EUFIC sa zapája do neformálnej globálnej siete Rad potravinárskych informácií (Food Information Councils), ktorých spoločným cieľom je oznamovať vedecky podložené informácie o zdravom životnom štýle, o výžive a bezpečnosti potravín.
ČO JE EUFIC
Európska rada potravinárskych informácií (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizácia, ktorá poskytuje vedecky podložené informácie o bezpečnosti a akosti potravín, zdraví a výžive médiám, výživovým odborníkom, lekárom, pedagógom a ľuďom ovplyvňujúcim verejnú mienku tak, aby boli pre spotrebiteľov zrozumiteľné.

Ďalšie informácie
Dátum poslednej aktualizácie tejto stránky: 20/09/2016
Zobraziť všetky výsledky hľadania