Kliknutím sem prejdete na domovskú stránku EUFIC
BEZPEČNOST A AKOST POTRAVÍN
POTRAVINÁRSKA TECHNOLÓGIA
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVIE A ŽIVOTNÝ ŠTÝL
CHOROBY SÚVISIACE SO STRAVOU
Prehľady pre spotrebiteľa
(Iba v angličtine)
Jedlo na zamyslenie (Food for thought)
(Iba v angličtine)
Iniciatívy EÚ
(Čiastočne preložené)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Mediálne centrum

Informácie publikované na týchto stránkach sú v súlade s normou dôveryhodnosti informácií o zdraví na internete (tzv. HONcode): Bližšie informácie nájdete tu Informácie publikované na týchto stránkach sú v súlade s normou dôveryhodnosti informácií o zdraví na internete (tzv. HONcode):
Bližšie informácie nájdete tu.Spotlight on... Hungarian TET Platform

Platforma pre zdravie, výživu a fyzickú aktivitu

Platforma pre zdravie, výživu a fyzickú aktivitu (Platform for Health, Nutrition, and Physical Activity) bola založená 28. septembra 2006 podľa modelu Akčnej platformy EÚ pre výživu, fyzickú aktivitu a zdravie (EU Platform for Action on Diet, Physical Activity and Health). Naším hlavným cieľom je bojovať proti obezite prostredníctvom spolupráce na základe čo najširšieho konsenzu a v záujme propagácie vyváženého životného štýlu a stravovania.

Táto platforma vyjadrila v rámci svojho poslania zámer byť v Maďarsku najlepším mienkotvorným informačným centrom v oblasti fyzickej aktivity, životného štýlu a výživy. Zainteresované mimovládne organizácie, výrobcovia potravín, vedci a orgány verejnej správy, ktoré sa zaoberajú alebo chcú zaoberať touto problematikou, spojili vo výraznej miere svoje sily a poskytujú pomoc pri uskutočňovaní našich cieľov.

Počas minulých rokov členovia tejto platformy, ktorí zastupujú rôzne profesionálne prístupy a hodnoty, zosúladili svoje pozície v mnohých záležitostiach a vystupovali v záujme spoločného cieľa.
• Naša vzdelávacia pracovná skupina vytvorila obľúbené učebné pomôcky pre základné školy, ktoré pomáhajú učiteľom pri sprostredkúvaní poznatkov o správnej výžive.
• Odporúčaná denná dávka (ODD) – forma označovania, ktorá bola prijatá a zavedená na základe návrhu tejto pracovnej skupiny – sa v súčasnosti objavuje na obaloch niekoľkých stoviek výrobkov a pomáha spotrebiteľom pri určovaní toho, koľko rôznych potravín by mali skonzumovať.
• Pracovná skupina pre pohyb na pracovisku poskytuje pomoc odborným pracovníkom v podnikoch pri vytváraní vlastných plánov a oboznamuje ich s najlepšími programami na ochranu zdravia.

Prostredníctvom našej práce chceme prispieť k zmene postoja v rôznych oblastiach nášho života. Uvedomujeme si, že ide o zložitú úlohu a jej výsledky sa ukážu až o dlhšiu dobu. Sme však presvedčení o odhodlaní našich členov a úspechu spoločného úsilia
ČO JE EUFIC
Európska rada potravinárskych informácií (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizácia, ktorá poskytuje vedecky podložené informácie o bezpečnosti a akosti potravín, zdraví a výžive médiám, výživovým odborníkom, lekárom, pedagógom a ľuďom ovplyvňujúcim verejnú mienku tak, aby boli pre spotrebiteľov zrozumiteľné.

Ďalšie informácie
Dátum poslednej aktualizácie tejto stránky: 26/09/2016
Zobraziť všetky výsledky hľadania