Kliknutím sem přejdete na domovskou stránku EUFIC
BEZPEČNOST A JAKOST POTRAVIN
POTRAVINOVÁ TECHNOLOGIE
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL
ONEMOCNĚNÍ SPOJENÁ SE STRAVOU
Přehledy pro spotřebitele
(Pouze v angličtině)
Jídlo k zamyšlení (Food for thought)
(Pouze v angličtině)
Iniciativy EU
(Částečně přeloženo)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Centrum pro média

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit. Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace:
overit.Zdraví zvířat

Potraviny dneška

Vakcinace zvířat, určených pro potravinářství, se provádí již celá staletí. Dnes může být vakcinace prováděna z více různých důvodů, ne pouze kvůli prevenci onemocnění. Nové vakcíny se nyní používají ke zlepšení různých parametrů jako je kvalita masa, váhové přírůstky zvířat a jejich plodnost. Jak jsou však tyto vakcíny hodnoceny z hlediska bezpečnosti spotřebitelů?
Jako ochrana proti kardiovaskulárním chorobám se spotřebitelům doporučuje zvýšit příjem ryb v potravě. Má se spotřebitel zabývat etickými problémy konzumace lovených ryb a jsou ryby uměle chované zdravou volbou?

Obecný zájem o bezpečnost potravin se zvyšuje vždy při vypuknutí a rozšíření jakékoliv nemoci zvířat využívaných jako zdroj potravy. Některé z těchto nemocí však mají velmi malý nebo vůbec žádný dopad na potravinový řetězec. Jiné však mohou představovat potenciální riziko přenosu potravinami, avšak jejich vliv na lidské zdraví může být minimalizován kombinací opatření při zdravotní kontrole zvířat a dodržováním hygienických postupů při zpracování potravinářských surovin živočišného původu.

Zájem o správnou výživu a potraviny s vysokou hygienickou kvalitou vyvolává požadavky na dostatek informací získávaných na základě vědeckých poznatků a publikovaných seriozním způsobem. Jednou z oblastí, kde k tomu dosud nedošlo, je případ Bovinní Spongiformní Encefalopatie, nazývané BSE. Článek uvádí fakta o BSE a otázky, na které vědci dosud nenašli odpověď.

CO JE EUFIC?
Evropská rada pro informace o potravinách (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizace, která poskytuje vědecky podložené informace o bezpečnosti a jakosti potravin, zdraví a výživě médiím, výživovým odborníkům, lékařům, pedagogům a lidem ovlivňujícím veřejné mínění tak, aby byly pro spotřebitele srozumitelné.

Další informace
Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 24/08/2016
Zobrazit všechny výsledky vyhledávání