Kliknutím sem přejdete na domovskou stránku EUFIC
BEZPEČNOST A JAKOST POTRAVIN
POTRAVINOVÁ TECHNOLOGIE
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL
ONEMOCNĚNÍ SPOJENÁ SE STRAVOU
Přehledy pro spotřebitele
(Pouze v angličtině)
Jídlo k zamyšlení (Food for thought)
(Pouze v angličtině)
Iniciativy EU
(Částečně přeloženo)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Centrum pro média

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit. Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace:
overit.Potraviny dneška

Celiakie je choroba poškozující střeva, která se může projevit kdykoliv během života. Dodržování bezlepkové diety je v současné době jedinou možnou účinnou léčbou.
Label_comparison
Zajištění nezávadnosti a bezpečnosti potravin je společná snaha i odpovědnost národních vlád, výrobců, průmyslu a spotřebitelů. Označování potravin je jedním ze způsobů, jak spotřebitel získá znalosti o potravině, kterou chce koupit. Správné sledování informací uvedených na etiketě potravin (jako je doba použitelnosti, návod k přípravě a upozornění na alergie) umožňuje spotřebitelům zabránit vzniku alergických reakcí a dalších onemocnění vyvolaných potravinami.
Rozšíření potravinových alergií vzbudilo v posledních letech pozornost; podle odhadů trpí některým typem alergie 2-4% dospělých a 6% dětí. Přes značné znalosti o potravinových alergiích a potravinách, které je mohou vyvolávat, tyto alergie zůstávají komplexním problémem.

Celiakie (onemocnění známé rovněž jako glutenová enteropatie nebo glutenová intolerance) je stav tenkého střeva vyvolaný komplexní imunilogickou odezvou působenou glutenem (lepkem). Ten představuje hlavní bílkovinu pšenice a dalších cereálií – žita, ječmene a ovsa. Celiakie se projevuje jako celá řada symptomů oslabení organismu, které je možné zcela odstranit vhodnou bezlepkovou dietou.

Osoby trpící alergií na některé potraviny, např. pšenici nebo vejce, je mohou snadno vyloučit ze své stravy za předpokladu, že jsou přítomny v přírodní formě. Je však velmi nesnadné zjistit, zda tytéž alergeny nejsou přítomny v některých hotových pokrmech nebo polotovarech, např. v omáčkách.

Mnozí lidé trpící migrénou jsou přesvědčeni, že její příčinou mohou být do značné míry i některé potraviny. Její častější výskyt pouze u některých osob může být ovlivňován neschopností organismu inaktivovat přírodní aminy přítomné v některých potravinách.

Léto je období dovolených a cestování. Je to však i období výskytu cestovního onemocnění, které je často zaměňováno s žaludeční a střevní chřipkou. Příčinou jsou kontaminované potraviny a nápoje. Riziko tohoto onemocnění, které může snadno zkazit dovolenou, lze však snížit nebo zcela odstranit některými jednoduchými opatřeními.

Podle odhadů se přibližně 20 % dospělých osob domnívá, že trpí alergií na určité potraviny. Na základě provedených důkladných vyhodnocení a diagnoz však bylo zjištěno, že tímto druhem alergií trpí pouze 1 - 3% osob. Imunitní systém dětí není ještě zcela vyvinutý, proto výskyt alergií u dětí je častější než u dospělých.

Navzdory obecnému názoru, že potraviny obsahují spoustu aditivních látek a umělých ochucovadel, jsou to právě přírodní potraviny, které jsou hlavními původci alergií.

CO JE EUFIC?
Evropská rada pro informace o potravinách (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizace, která poskytuje vědecky podložené informace o bezpečnosti a jakosti potravin, zdraví a výživě médiím, výživovým odborníkům, lékařům, pedagogům a lidem ovlivňujícím veřejné mínění tak, aby byly pro spotřebitele srozumitelné.

Další informace
Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 26/08/2016
Zobrazit všechny výsledky vyhledávání