Kliknutím sem prejdete na domovskú stránku EUFIC
BEZPEČNOST A AKOST POTRAVÍN
POTRAVINÁRSKA TECHNOLÓGIA
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVIE A ŽIVOTNÝ ŠTÝL
CHOROBY SÚVISIACE SO STRAVOU
Prehľady pre spotrebiteľa
(Iba v angličtine)
Jedlo na zamyslenie (Food for thought)
(Iba v angličtine)
Iniciatívy EÚ
(Čiastočne preložené)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Mediálne centrum

Informácie publikované na týchto stránkach sú v súlade s normou dôveryhodnosti informácií o zdraví na internete (tzv. HONcode): Bližšie informácie nájdete tu Informácie publikované na týchto stránkach sú v súlade s normou dôveryhodnosti informácií o zdraví na internete (tzv. HONcode):
Bližšie informácie nájdete tu.Užitočné odkazy

Kliknutím na nasledovný prolink môžete získať ďalšie informácie o bezpečnosti a akosti potravín, výžive a zdraví. Pomocou dostupných polí dole na tejto stránke si vyberte, ako chcete zoznam zobraziť.

Filtrovať

Deutsch

EU-Gesundheitsportal

Die Generaldirektion Gesundheit und Verbraucher stellt Ihnen hiermit das EU-Gesundheitsportal, das offizielle Portal der Europäischen Union zur öffentlichen Gesundheit, und die breite Palette an Informationen und Daten zu Fragen und Aktivitäten zur Gesundheit sowohl auf europäischer als auch auf internationaler Ebene vor...

English

EUROPA.EU

Health EU-Portal

The Health and Consumers Directorate-General is pleased to present the Health-EU Portal (the official public health portal of the European Union) and the wide range of information and data on health-related issues and activities at both European and international level...

Français

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité (Programme National Nutrition - Santé)

Portail Santé-UE

La direction générale Santé et Consommateurs est heureuse de vous présenter le portail "santé" de l'Union européenne (le portail officiel de l'Union européenne en matière de santé publique), ainsi que les nombreuses informations et données qu'il contient sur les questions liées à la santé et sur les activités menées au niveau européen et international dans ce domaine...

Italiano

Portale della salute UE

La Direzione Generale Salute e Consumatori è lieta di presentare il portale Salute-UE (il portale ufficiale dell’Unione europea sulla salute pubblica) e l’ampia gamma di informazioni e dati che contiene sulle questioni legate alla salute e sulle attività condotte in questo campo a livello sia europeo che internazionale...

Polski

Unijny portal „Zdrowie”

Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów z przyjemnością przedstawia europejski portal zdrowia (oficjalny portal Unii Europejskiej dotyczący zdrowia publicznego) zawierający liczne informacje na temat kwestii związanych ze zdrowiem oraz na temat działań podejmowanych na szczeblu UE i na forum międzynarodowym w dziedzinie zdrowia...

Português

Portal de Saúde da UE

A Direcção-Geral da Saúde e Consumidores tem o prazer de lhe apresentar o Portal da Saúde-UE(o portal oficial da União Europeia consagrado à saúde pública) e um vasto leque de informações e dados sobre actividades e questões relacionadas com a saúde, tanto a nível europeu, como a nível internacional...

Slovenský

Portál EÚ pre zdravie

Generálne riaditeľstvo pre zdravie a spotrebiteľov vám s potešením predstavuje portál Zdravie-EÚ (oficiálny verejný portál Európskej únie o verejnom zdraví), ktorý obsahuje široké spektrum informácií a údajov o otázkach a činnostiach súvisiacich so zdravím na európskej aj medzinárodnej úrovni...

ελληνικά

Δικτυακή πύλη της ΕΕ για την υγεία

Η Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσει τη δικτυακή πύλη Υγεία-EΕ (επίσημη δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία) καθώς και ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών και στοιχείων για θέματα και δράσεις στον τομέα της υγείας τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο...

Bezpečné zaobchádzanie s potravinami

Français

ANSES - Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

The 'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail' (ANSES - French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety) evaluates the health and nutritional risks of food for human beings and animals in France.

Le Portail international de sécurité sanitaire des aliments, et de santé animale et végétale

Bielkoviny

Choroby súvisiace so stravou

Cukrovka

Funkčné potraviny

Fyzická činnosť

GMO

Jedálny lístok a kontrola hmotnosti

Français

Obesite-enfant.com

Kardiovaskulárny

Kontaminujúce látky v potravinách

Nedostatky v potrave

Nutrigenomika

Obezita

Osteoporóza

Označenie potravín

Poruchy stravovania

Potravinová alergia a neznášanlivosť

Potraviny pre všetky vekové kategórie

Prídavné látky

Français

ANSES - Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

The 'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail' (ANSES - French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety) evaluates the health and nutritional risks of food for human beings and animals in France.

Rakovina

Spracovanie potravín

Starostlivosť o zuby

Tuky

Vitamíny, minerály a fytonutrienty

Výber potravín

Zdravé stravovanie

Zdravie zvierat

Znalosť potravín

Français

Health & Food

Zo statku na tanier

Français

ANSES - Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

The 'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail' (ANSES - French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety) evaluates the health and nutritional risks of food for human beings and animals in France.

Wagri (Portal français sur l'agriculture et la pêche)

ČO JE EUFIC
Európska rada potravinárskych informácií (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizácia, ktorá poskytuje vedecky podložené informácie o bezpečnosti a akosti potravín, zdraví a výžive médiám, výživovým odborníkom, lekárom, pedagógom a ľuďom ovplyvňujúcim verejnú mienku tak, aby boli pre spotrebiteľov zrozumiteľné.

Ďalšie informácie
Dátum poslednej aktualizácie tejto stránky: 26/09/2016
Zobraziť všetky výsledky hľadania