AB Projeleri

AB Projeleri

EUFIC, özel bir bilgilendirme ve yayma stratejisi ile etkinizi artırarak Horizon 2020 veya uluslararası fonlu diğer araştırma projeleri için mali destek alma şansınızı artırmaya yardımcı olabilir.

AB projelerimiz için kendi kaynaklarımızdan faydalanıyoruz. 13 farklı dilde hazırlanan web sitemiz aracılığıyla her yıl 10 milyon insan, sağladığımız makalelere, veri grafiklerine, videolara, sunumlara, soru ve cevaplara, kitapçıklara ve literatür taramalarına ulaşabiliyor. Alanında hakim yayınlarımız 47.000 Avrupalıya ulaşıyor ve sosyal medya hesaplarımızın 16.000’den fazla takipçisi var.

Elimizdeki 24 AB projesi ile EUFIC olarak proje etki alanı planlama, yürütme ve koordine etme konusunda olduğu gibi proje süresince tüketici araştırması yapma konusunda da geniş tecrübe sahibiyiz. EUFIC’yi AB proje teklifinize dahil etmek ister misiniz? AB Projeleri ve İş Geliştirme Müdürümüz Aleksander Sokolovic’e .(JavaScript must be enabled to view this email address) adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilendirme planlaması

İyi yazılmış ve iyi tasarlanmış bir bilgilendirme planı, projenizi hem başvuru aşamasında hem de etki alanı yaratma aşamasında destekleyebilir. Bilgilendirme planını hem proje konusuna hem de projenin özel hedef kitlesine uygun hale getirmede önemli tecrübe sahibiyiz.

Markalaştırma

Marka, bir projenin tanınır hale getirilmesi için çok önemlidir. Marka, bir projenin değerleriyle hedeflerinin somutlaştırılmasıdır. Marka, insanların aklında kalacak olandır. Dolayısıyla bir proje için bilgilendirme kanallarını kurarken markalaştırmaya büyük önem veririz.

Etki alanı

Etki alanı portföyümüz oldukça geniştir. Video ve sesli materyallerden yararlanarak makale ve basılı materyal (kitapçıklar, raporlar ve broşürler) üretmekten medya işleri ve sosyal medya yönetimine kadar her işi yapıyoruz. Etkinlikler ve seminerler düzenliyoruz ve ayrıca kendi eğitim kurslarımızı veriyoruz.

İlgili tarafların dahil edilmesi

Akademiyi, sanayiyi, Avrupalı gıda ve sağlık taraflarını, politika belirleyicileri, sağlık uzmanlarını, medyayı ve halkı kapsayan geniş ağımızla gurur duyuyoruz. Farklı projeler için ilgili taraflardan oluşan danışman kurulları oluşturuyoruz ve ilgili tarafların proje boyunca katılımını kolaylaştırıyoruz. Horizon 2020 projelerimiz olan Strength2Food ve Richfields bunun en son örnekleridir.

Etki ölçümü

Bilgilendirme faaliyetlerinin etkisini ölçmek en az faaliyetlerin kendisi kadar önemlidir. Proje etki alanı faaliyetlerinin etkisini takip etmek için doğru izleme sistemlerine sahibiz.

Tüketici araştırması

İnsanları nelerin motive ettiğini öğrenmek için tüketici araştırması yapıyoruz. EUFIC bünyesindeki uzmanlar bu araştırmaları AB destekli projelerin bir parçası veya bağımsız olarak, dışarıdan akademik uzmanlar ve gıda sektörüyle birlikte gerçekleştiriyor. Ayrıca masa başı araştırmaları yürütüyor ve yurttaş jürileri yönetiyoruz.

Mevcut ve eski projelerimize göz atabilirsiniz (İngilizce).


Active projects

View All.

Past projects

View All.