Traceability

Traceability

Traceability concerns tracking the journey of food along the food chain, from producer to consumer. In the event of a food incident it enables the identification and subsequent withdrawal or recall of unsafe food from the market. Regulation can ensure that people have useful information about where their food comes from. Transparency from the food industry instils confidence. Systems of traceability and recall continue to develop and improve with advances in technology such as bar-coding, radio frequency identification, global data synchronisation and authenticity testing of foods.


Food packaging unwrapped

15 September 2016

Food packaging plays an important role in protecting and delaying chemical, physical, and biological deterioration. In this way, even simple packaging (such as glass, metal, plastics...


Food chain transparency: Past, present, and future

25 November 2015

Food chain transparency is the concept of knowing and having access to product related information (where does it come from, how it is processed and stored, etc...


Gıda izlenebilirliği: AB gıda güvenliği politikasının temel taşı

12 February 2014

1990'ların “deli dana hastalığı” krizi olarak bilinen, BSE'nin (bovin spongiform ensefalopatisi) siyasi etkisi ile tüketici güvenine ve gıda endüstrisine verdiği zararın ardından AB, gıda güvenliğine ilişkin politikasında ve mevzuatında büyük bir reform başlattı.  Gıda izlenebilirliği, bu reformun temel taşıdır.


DNA testing of foods (Q&A)

08 December 2013

DNA (Deoxyribonucleic acid) is the unique hereditary material in all cells, and is found in animals and plants, and therefore in our food...


Avrupa Birliği gıda sahtekarlığıyla mücadele eylem planı

04 December 2013

Gıda endüstrisi çoğunluğunun dürüstlüğüne ve tüketicinin korunması ve  tüketici güvenine verdiği öneme rağmen, gıda sahtekarlığı sorunu son zamanlarda dikkatleri üzerine çekmiştir. AB gıda yasası, gıda güvenliğiyle ilişkili olarak oldukça detaylı hazırlanmış olsa da (kalıntılar ile diğer gıda ve yem kirleticileri gibi alanlardaki kontrol ve testler dahil), tüketicilerin yanlış yönlendirilmemesine ilişkin genel şart dışında, yürürlükte özellikle gıda sahtekarlığını hedef alan bir çerçeve mevcut değildir. Bu sorunu ele almak amacıyla, Avrupa Birliği kurallarını ve kontrollerini daha da sıkılaştırmak üzere etkili tedbirler tanımlanmaktadır. Bunların birçoğu, AB gıda sahtekarlığıyla mücadele eylem planında belirtilmiştir.


DNA barcoding: A new tool for food traceability

02 May 2013

In a review published in Food Research International, researchers at University of Milan and University of Trieste analysed the findings from several studies to exploit the effectiveness of DNA barcoding...


Food safety controls in the European Union

30 November 2011

Over the last few decades a succession of high profile food scares has shaken consumer confidence in the safety of food products. In the EU these food scares were the major driving force in the establishment of food safety legislation and infrastructure in order to restore confidence in the food supply chain, ‘from farm to fork’.