Συνεργασία

Συνεργασία

«Μόνοι μπορούμε να κάνουμε τόσα λίγα, μαζί μπορούμε να κάνουμε τόσα πολλά» (Helen Keller).

Η συνεργασία έχει ως αποτέλεσμα τον συνδυασμό διαφορετικών οπτικών. Συνεισφέρουμε τα ταλέντα μας για την εξεύρεση λύσεων, αναπτύσσουμε τη συλλογιστική μας σε υψηλότερο επίπεδο και δημιουργούμε πλατφόρμες για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Τα προβλήματα υγείας που προκαλούνται από τον ανθυγιεινό τρόπο ζωής έχουν εξελιχθεί στη μεγαλύτερη επιβάρυνση για τη δημόσια υγεία στον 21ο αιώνα. Το EUFIC δεσμεύεται ότι θα συνεργάζεται με όλους τους φορείς που είναι διατεθειμένοι να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα, παραδείγματος χάριν με δημόσια ιδρύματα, ακαδημαϊκούς κύκλους, τη βιομηχανία, επαγγελματικές ενώσεις και εθνικές οργανώσεις.


Προγράμματα ΕΕ

View All

Δίκτυα

View All