Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ

Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ

Το EUFIC μπορεί να σας βοηθήσει να ενισχύσετε την απήχησή σας με μια ειδικά προσαρμοσμένη στρατηγική επικοινωνίας και διάχυσης πληροφοριών, έτσι ώστε να αυξήσετε τις πιθανότητές σας να λάβετε χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» ή κάποιου άλλου ερευνητικού προγράμματος διεθνούς χρηματοδότησης.

Αξιοποιούμε τους ίδιους πόρους μας προς όφελος των ευρωπαϊκών προγραμμάτων μας. Ο δικτυακός τόπος μας είναι διαθέσιμος σε 13 γλώσσες και κάθε χρόνο 10 εκατομμύρια άτομα έχουν πρόσβαση στα άρθρα, τα πληροφοριακά γραφήματα, τα βίντεο, τις παρουσιάσεις, την ενότητα Ερωτήσεις και Απαντήσεις, τα φυλλάδια και τις κριτικές μας. Οι εκδόσεις μας φτάνουν σε 47.000 Ευρωπαίους φορείς και οι λογαριασμοί μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετρούν περισσότερους από 16.000 ακόλουθους.

Έχοντας δρομολογήσει 24 προγράμματα της ΕΕ, το EUFIC διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στον σχεδιασμό και την εκτέλεση δραστηριοτήτων προβολής και συντονισμού προγραμμάτων, καθώς και στη διεξαγωγή έρευνας καταναλωτών καθ’ όλη τη διάρκεια ενός προγράμματος. Γιατί να μη συμπεριλάβετε το EUFIC στην πρότασή σας για ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ; Αποστείλετε ένα email στον Aleksander Sokolovic, Διευθυντή Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Προγραμμάτων ΕΕ, στη διεύθυνση aleksander.sokolovic@eufic.org.

Σχεδιασμός επικοινωνίας

Ένα καλογραμμένο και εμπεριστατωμένο πλάνο επικοινωνίας μπορεί να ενισχύσει το πρόγραμμά σας τόσο στο στάδιο υποβολής όσο και στο στάδιο προβολής του. Διαθέτουμε εκτεταμένη εμπειρία στην προσαρμογή του πλάνου επικοινωνίας με βάση το θέμα του προγράμματος και το συγκεκριμένο κοινό στο οποίο απευθύνεται το πρόγραμμα.

Προώθηση επωνυμίας

Η επωνυμία είναι πολύ σημαντική για την αναγνώριση ενός προγράμματος. Η επωνυμία αποτελεί την ενσάρκωση των αξιών και των στόχων του προγράμματος. Είναι αυτό που θυμούνται οι άνθρωποι. Για αυτόν τον λόγο, αποδίδουμε μεγάλη σημασία στην προώθηση της επωνυμίας, όταν διαμορφώνουμε τους διαύλους επικοινωνίας για ένα πρόγραμμα.

Προβολή

Διαθέτουμε μεγάλο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων προβολής. Ασχολούμαστε με τα πάντα, από τη δημιουργία άρθρων και έντυπου υλικού (φυλλάδια, εκθέσεις και έντυπα) μέσω οπτικοακουστικού υλικού έως την επικοινωνία με τα μέσα ενημέρωσης και τη διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Διοργανώνουμε εκδηλώσεις και εργαστήρια, ενώ παρέχουμε και δικά μας εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Συμμετοχή φορέων

Είμαστε υπερήφανοι για το δίκτυο των ευρωπαϊκών φορέων με τους οποίους συνεργαζόμαστε στο πεδίο των τροφίμων και της υγείας και το οποίο εκτείνεται στους ακαδημαϊκούς κύκλους, τη βιομηχανία, τους ευρωπαϊκούς φορείς και υπεύθυνους χάραξης πολιτικών για τα τρόφιμα και την υγεία, τους επαγγελματίες της υγείας, τα μέσα ενημέρωσης και το ευρύ κοινό. Σε κάθε πρόγραμμα, συστήνουμε συμβουλευτικές επιτροπές απαρτιζόμενες από ενδιαφερόμενους φορείς και συντονίζουμε τη συμμετοχή των φορέων καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Τα προγράμματά μας Strength2Food και Richfields στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020» αποτελούν τα πιο πρόσφατα παραδείγματα.

Μέτρηση απήχησης

Η μέτρηση της απήχησης των δραστηριοτήτων επικοινωνίας είναι εξίσου σημαντική με τη διεξαγωγή τους. Διαθέτουμε ήδη τις κατάλληλες δομές παρακολούθησης για τη μέτρηση της απήχησης των δραστηριοτήτων προβολής ενός προγράμματος.

Έρευνα καταναλωτών

Διεξάγουμε έρευνα καταναλωτών για να διαπιστώσουμε ποια είναι τα κίνητρα των ανθρώπων. Οι εσωτερικοί εμπειρογνώμονες του EUFIC διεξάγουν τις εν λόγω δραστηριότητες στο πλαίσιο προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ ή ανεξάρτητα, σε συνεργασία με εξωτερικούς ακαδημαϊκούς εμπειρογνώμονες και τη βιομηχανία τροφίμων. Επίσης, διεξάγουμε έρευνα τεκμηρίωσης και επιτροπές κρίσης πολιτών.

Μπορείτε να περιηγηθείτε στα τρέχοντα και τα παλαιότερα προγράμματά μας στην αγγλική γλώσσα.


Active projects

View All.

Past projects

View All.