Τι ρόλο παίζουν οι ισχυρισμοί υγείας και τα σύμβολα στη συμπεριφορά των καταναλωτών

31 August 2016

Οι ισχυρισμοί υγείας και τα σύμβολα στις ετικέτες τροφίμων αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τους καταναλωτές να αναγνωρίσουν τα τρόφιμα που αποτελούν πιο υγιεινές επιλογές.