Έρευνα καταναλωτών

Έρευνα καταναλωτών

Για να μάθουμε πώς γίνονται αντιληπτές οι επισημάνσεις στα τρόφιμα, πώς επηρεάζουν την αντίληψή μας οι εικόνες στις συσκευασίες των τροφίμων ή πώς διαμορφώνουν την καταναλωτική συμπεριφορά μας οι πεποιθήσεις μας σχετικά με τη διατροφή και την υγεία, πρέπει να εξετάσουμε ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τις διατροφικές επιλογές και τις αγορές μας, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις υγιεινές επιλογές στο καλάθι των αγορών μας και γιατί οι καταναλωτές καταναλώνουν τα τρόφιμα που καταναλώνουν. Για αυτόν τον λόγο, το EUFIC διεξάγει έρευνα καταναλωτών. Χρησιμοποιούμε ένα ευρύ φάσμα μεθόδων, τόσο ποιοτικών (δηλ. τη μελέτη μιας μικρότερης ομάδας ατόμων για την καλύτερη κατανόηση των διαδικασιών σκέψης) όσο και

ποσοτικών (δηλ. την ανάλυση μιας μεγαλύτερης ομάδας ατόμων, για να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν μοτίβα και ποια τμήματα καταναλωτών έχουν ομοιότητες ή διαφορές στη συμπεριφορά τους). Ζητούμε από τους καταναλωτές να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια, λαμβάνουμε συνεντεύξεις, συμμετέχουμε ως παρατηρητές ή συνομιλητές σε ομάδες εστίασης και αναλύουμε ομάδες δεδομένων, για να δώσουμε απαντήσεις στις πολυάριθμες ερωτήσεις μας.

«Η συνεργασία με το EUFIC ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για τη διεξαγωγή μιας πανευρωπαϊκής έρευνας. Η μελέτη ατόμων από διαφορετικές χώρες, η σύγκριση των απαντήσεών τους και η χαρτογράφηση της καταναλωτικής συμπεριφοράς στον κλάδο των τροφίμων, της υγείας και της ευεξίας συνέβαλαν στη διαμόρφωση της αντίληψής μας για τους καταναλωτές στην Ευρώπη», υποστηρίζει ο Καθηγητής Klaus G. Grunert (Πανεπιστήμιο Aarhus, Δανία).