Έρευνα καταναλωτών

Έρευνα καταναλωτών

Για να μάθουμε πώς γίνονται αντιληπτές οι επισημάνσεις στα τρόφιμα, πώς επηρεάζουν την αντίληψή μας οι εικόνες στις συσκευασίες των τροφίμων ή πώς διαμορφώνουν την καταναλωτική συμπεριφορά μας οι πεποιθήσεις μας σχετικά με τη διατροφή και την υγεία, πρέπει να εξετάσουμε ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τις διατροφικές επιλογές και τις αγορές μας, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις υγιεινές επιλογές στο καλάθι των αγορών μας και γιατί οι καταναλωτές καταναλώνουν τα τρόφιμα που καταναλώνουν. Για αυτόν τον λόγο, το EUFIC διεξάγει έρευνα καταναλωτών. Χρησιμοποιούμε ένα ευρύ φάσμα μεθόδων, τόσο ποιοτικών (δηλ. τη μελέτη μιας μικρότερης ομάδας ατόμων για την καλύτερη κατανόηση των διαδικασιών σκέψης) όσο και

ποσοτικών (δηλ. την ανάλυση μιας μεγαλύτερης ομάδας ατόμων, για να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν μοτίβα και ποια τμήματα καταναλωτών έχουν ομοιότητες ή διαφορές στη συμπεριφορά τους). Ζητούμε από τους καταναλωτές να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια, λαμβάνουμε συνεντεύξεις, συμμετέχουμε ως παρατηρητές ή συνομιλητές σε ομάδες εστίασης και αναλύουμε ομάδες δεδομένων, για να δώσουμε απαντήσεις στις πολυάριθμες ερωτήσεις μας.

«Η συνεργασία με το EUFIC ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για τη διεξαγωγή μιας πανευρωπαϊκής έρευνας. Η μελέτη ατόμων από διαφορετικές χώρες, η σύγκριση των απαντήσεών τους και η χαρτογράφηση της καταναλωτικής συμπεριφοράς στον κλάδο των τροφίμων, της υγείας και της ευεξίας συνέβαλαν στη διαμόρφωση της αντίληψής μας για τους καταναλωτές στην Ευρώπη», υποστηρίζει ο Καθηγητής Klaus G. Grunert (Πανεπιστήμιο Aarhus, Δανία).


EUFIC Forum N°8 - Consumer Attitudes towards ‘Free-From’ Labels

20 January 2017

This pan-european study seeked to explore and comprehend European consumers attitudes towards ‘free-from’ labels, by producing science-based consumer research on the awareness and interpretation of ‘free-from’ labelling terms, the healthfulness perception of products carrying ‘free-from’ labels, and the role of ‘free-from’ labels in food choice and purchasing behaviour.


EUFIC Forum n° 7 - Understanding perceptions of processed food among UK consumers. A qualitative consumer study by EUFIC

25 November 2016

Food processing are the methods and techniques that turn fresh foods into food products. A range of operations are used, including washing, chopping, pasteurising, freezing, packaging and the addition of ingredients, which may change the nutritional characteristics of a food.


Publications on sustainability

02 November 2014

EUFIC is involved in research on the effects of sustainability labelling on consumer behaviour. Below you can find all scientific, peer-reviewed publications from this research where EUFIC is an author.


EUFIC Forum n°6: Sustainability and social awareness labelling

11 February 2014

There is growing demand by the public to be informed about the various impacts of food consumption, including effects on the environment, animal welfare and working conditions in developing countries. Information about these issues sometimes appears in the form of labels.


Publications on health claims and symbols

02 November 2012

EUFIC is involved in research on the effects of health claims and symbols on consumer behaviour.


Publications on portion information

02 November 2011

EUFIC is involved in research on the effects of portion information on consumer behaviour. Below you see a list of all scientific, peer reviewed publications where EUFIC is an author...


EUFIC Forum n°5: Consumer response to portion information on food and drink packaging

01 February 2011

In a climate of obesity, the amount consumers eat is just as important as what is eaten. Nutrition information on food labels is a major way to encourage consumers to make healthier choices.


EUFIC Forum n° 4: Observation, understanding and use of nutrition information on food labels

10 February 2009

In order to help consumers make healthier choices, nutrition information, normally found on the back of food packages, has begun to appear on the front of food packages.


Publications on nutrition labelling

02 November 2007

EUFIC is involved in research on the effects of nutrition labelling on consumer behaviour. Below you see a list of all scientific, peer-reviewed publications where EUFIC is an author.


EUFIC Forum n°3: An energy-based approach to nutrition information on food labels

08 August 2006

EUFIC’s mission is to provide science-based information on food to the media, health and nutrition professionals, educators, opinion leaders and consumers.


EUFIC Forum n°2: Consumer attitudes to nutrition information and food labelling

01 February 2005

In 2003, EUFIC desk research revealed that a certain amount of consumer research is already available concerning consumer understanding of the nutrition label content and format.


EUFIC Forum n°1: Quo vadis food risk communication?

05 August 2004

The field of risk communication is going through a period of change. Evolving from misconceptions involving nuclear power plant crises, the area is now closely intertwined with food.