«Ξεδιπλώνοντας» τη συσκευασία τροφίμων

15 September 2016

Η συσκευασία των τροφίμων παίζει σημαντικό ρόλο στην προστασία του τροφίμου και την καθυστέρηση της χημικής, φυσικής και βιολογικής αλλοίωσης.


Η διαφάνεια στην τροφική αλυσίδα: παρελθόν, παρόν και μέλλον

25 November 2015

Η διαφάνεια στην τροφική αλυσίδα είναι το σκεπτικό του να έχει κανείς γνώση και πρόσβαση σε σχετικές με το προϊόν πληροφορίες εγκαίρως (από πού προέρχεται, πώς είναι επεξεργασμένο και αποθηκευμένο, κ.λπ.).