Ο πιθανός αντίκτυπος των ασθενειών των ζώων στην ασφάλεια των τροφίμων

01 January 2006

Οι ανησυχίες των καταναλωτών σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων κορυφώνονται όταν ξεσπούν οποιεσδήποτε ασθένειες σε ζώα που εμπλέκονται στην παραγωγή τροφίμων. Μερικές από αυτές τις ασθένειες...