Γεωργία

Γεωργία

Τα περισσότερα τρόφιμα όπως το ψωμί, το γάλα, το κρέας, τα φρούτα, τα λαχανικά, η ζάχαρη κ.α. έχουν γεωργική προέλευση. Οι γεωργοί καλλιεργούν τη γη και εκτρέφουν ζώα για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της σημερινής εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων και οι μέθοδοι παραγωγής διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό, από μικρά αγροκτήματα βιολογικής καλλιέργειας έως τη γεωργική βιομηχανία. Αναπόφευκτα, η γεωργία έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και η διασφάλιση ασφαλών και βιώσιμων επισιτιστικών πόρων για τον ταχέως αυξανόμενο παγκόσμιο πληθυσμό αποτελεί μεγάλη πρόκληση για το μέλλον της γεωργίας.


Pesticide use & regulation

View All.

Future challenges

View All.

Organic

View All.