Μεταποιημένα τρόφιμα (Ερωτήσεις και Απαντήσεις)

20 March 2017

Σε μια πρόσφατη μελέτη σε καταναλωτές, εξετάσαμε πώς γίνονται κατανοητά τα μεταποιημένα τρόφιμα από τους συμμετέχοντες στη μελέτη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτές οι Ερωτήσεις και Απαντήσεις συνοψίζουν τα ζητήματα που διερευνήθηκαν στο πλαίσιο της μελέτης.


Η χρήση των ακτίνων-Χ στον έλεγχο των τροφίμων

02 January 2013

Οι αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών και της νομοθεσίας έχουν εντείνει την πίεση στη βιομηχανία τροφίμων για να εφαρμόσει αξιόπιστες μεθόδους ελέγχου των τροφίμων, για τη διασφάλιση...