Επεξεργασία τροφίμων

Επεξεργασία τροφίμων

Επεξεργασία τροφίμων είναι κάθε μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη μετατροπή των φρέσκων τροφών σε τρόφιμα. Η διαδικασία αυτή μπορεί να αποτελείται από έναν συνδυασμό των ακόλουθων σταδίων: πλύση, τεμαχισμό, παστερίωση, κατάψυξη, ζύμωση, συσκευασία και πολλά άλλα. Η επεξεργασία τροφίμων περιλαμβάνει επίσης την προσθήκη συστατικών στα τρόφιμα, με στόχο, παραδείγματος χάριν, την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής ή την προσθήκη βιταμινών και μεταλλικών στοιχείων για τη βελτίωση της διατροφικής ποιότητας των τροφίμων (εμπλουτισμός).


Why do we process food?

View All.

How are different foods produced?

View All.