Καινοτομίες στα τρόφιμα

Καινοτομίες στα τρόφιμα

Η επιστήμη και η τεχνολογία χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη νέων τρόπων παραγωγής, επεξεργασίας ή συσκευασίας των τροφίμων, προκειμένου να τα καταστήσουν περισσότερο ασφαλή, υγιεινά, θρεπτικά ή γευστικά. Οι καινοτομίες στα τρόφιμα παίζουν σημαντικό ρόλο και στην αντιμετώπιση μεγάλων κοινωνικών προκλήσεων όπως η διασφάλιση βιώσιμων και ταυτόχρονα άφθονων επισιτιστικών πόρων, για να τραφεί ο αυξανόμενος παγκόσμιος πληθυσμός.


Functional foods

View All.

Legislation

View All.

Nanotechnology

View All.

Biotechnology

View All.