Μεταποιημένα τρόφιμα (Ερωτήσεις και Απαντήσεις)

20 March 2017

Σε μια πρόσφατη μελέτη σε καταναλωτές, εξετάσαμε πώς γίνονται κατανοητά τα μεταποιημένα τρόφιμα από τους συμμετέχοντες στη μελέτη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτές οι Ερωτήσεις και Απαντήσεις συνοψίζουν τα ζητήματα που διερευνήθηκαν στο πλαίσιο της μελέτης.