Ανθεκτικότητα στα αντιμικροβιακά φάρμακα: μια κοινή ευθύνη

16 October 2013

Η εμφάνιση και η διάδοση των μικροβίων που είναι ανθεκτικά στα προσιτά οικονομικά φάρμακα «πρώτης γραμμής» είναι αναπόφευκτο αποτέλεσμα της συνεχούς, και μερικές φορές αδιάκριτης, χρήσης τους από τους ανθρώπους και τα ζώα...