Υγεία και ορθή μεταχείριση των ζώων

Υγεία και ορθή μεταχείριση των ζώων

Οι άνθρωποι βασίζονται στην κτηνοτροφία για σημαντικά συστατικά στοιχεία των επισιτιστικών πόρων τους, όπως το κρέας, τα ψάρια και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Τα υγιή ζώα είναι καθοριστικά για την ασφάλεια των τροφίμων, καθώς μειώνουν τον κίνδυνο μετάδοσης λοιμωδών νόσων των ζώων στους ανθρώπους. Οι απώλειες της παραγωγής που προκαλούνται από τις νόσους των ζώων μπορεί να έχουν και σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και την οικονομία. Η διασφάλιση της υγείας και της ορθής μεταχείρισης των ζώων που προορίζονται για την παραγωγή τροφίμων εναπόκειται σε ένα ευρύ φάσμα κτηνοτροφικών πρακτικών διαχείρισης, οι οποίες περιλαμβάνουν από τις μη βάναυσες συνθήκες μεταχείρισης, στέγασης και σφαγής έως τον έλεγχο των ασθενειών μέσω του εμβολιασμού, της υπεύθυνης χρήσης αντιβιοτικών φαρμάκων και άλλες τεχνολογικές καινοτομίες.


Animal diseases

View All.

Antimicrobial resistance

View All.