Προς περισσότερο βιώσιμες δίαιτες

19 April 2018

Μέχρι το 2050 προβλέπονται περισσότεροι από 9 δισεκατομμύρια άνθρωποι πάνω στη γη. Για να μπορέσουμε να παρέχουμε αρκετή τροφή στις μελλοντικές γενιές, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, πρέπει να στραφούμε προς περισσότερο βιώσιμες δίαιτες.


Βιώσιμη πρωτεΐνη: Καλύπτοντας τις μελλοντικές ανάγκες

30 June 2017

Τα ζωικά προϊόντα (κρέας, ψάρι, γάλα και αβγά) αποτελούν κύριες διαιτητικές πηγές πρωτεΐνης και θα μπορούσαν να αντικατασταθούν μερικώς από περισσότερο βιώσιμες πηγές.