Προς περισσότερο βιώσιμες δίαιτες

19 April 2018

Μέχρι το 2050 προβλέπονται περισσότεροι από 9 δισεκατομμύρια άνθρωποι πάνω στη γη. Για να μπορέσουμε να παρέχουμε αρκετή τροφή στις μελλοντικές γενιές, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, πρέπει να στραφούμε προς περισσότερο βιώσιμες δίαιτες.


Εξασφάλιση του μελλοντικού εφοδιασμού τροφίμων: ευκαιρία για νέες τεχνολογίες τροφίμων;

02 February 2018

Μέχρι το 2050 ο παγκόσμιος πληθυσμός εκτιμάται ότι θα αγγίξει το ρεκόρ των περισσότερων από 9 δισεκαταομμύριων ανθρώπων. Αυτή η εκτιμώμενη αύξηση, συνδυασμένη με την ταχεία αστικοποίηση, θα δημιουργήσει πολλές κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις. Καινοτόμες τεχνολογίες τροφίμων προσφέρουν συναρπαστικές λύσεις, ώστε να μας βοηθήσουν να προετοιμαστούμε για την αυξημένη πίεση στους γεωργικούς πόρους, να μειώσουμε τη σπατάλη τροφίμων και να παρέχουμε επαρκή διατροφή για όλους. Εδώ διερευνούμε τις πιθανές δυνατότητες τριών τεχνολογιών να συνεισφέρουν στη μακροπρόθεσμη εξασφάλιση τροφίμων.


Βιώσιμη πρωτεΐνη: Καλύπτοντας τις μελλοντικές ανάγκες

30 June 2017

Τα ζωικά προϊόντα (κρέας, ψάρι, γάλα και αβγά) αποτελούν κύριες διαιτητικές πηγές πρωτεΐνης και θα μπορούσαν να αντικατασταθούν μερικώς από περισσότερο βιώσιμες πηγές.