Δυνατότητες για τη νανοτεχνολογία στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές

22 February 2017

Τα νανοσωματίδια υπάρχουν στη φύση και οι άνθρωποι εκτίθενται σε αυτά σε καθημερινή βάση. Σήμερα είναι εφικτή η σκόπιμη δημιουργία ύλης με πολύ μικρές διαστάσεις και η νανοτεχνολογία παρέχει τρόπους να τροποποιηθεί η σύσταση των τροφίμων, των ζωοτροφών και των υλικών συσκευασίας σε πολύ μικρή κλίμακα, ώστε στη συνέχεια να επιτραπεί η ανάπτυξη νέων τροφίμων και να βελτιωθεί η επεξεργασία και η συσκευασία τους, με τέτοιους τρόπους που να ωφελούν τους καταναλωτές.


«Ξεδιπλώνοντας» τη συσκευασία τροφίμων

15 September 2016

Η συσκευασία των τροφίμων παίζει σημαντικό ρόλο στην προστασία του τροφίμου και την καθυστέρηση της χημικής, φυσικής και βιολογικής αλλοίωσης.