Ασφάλεια των τροφίμων

Ασφάλεια των τροφίμων

Οι τροφιμογενείς νόσοι αποτελούν επιβάρυνση για τη δημόσια υγεία και αυξάνουν σημαντικά το κόστος υγειονομικής περίθαλψης. Τα καλά νέα είναι ότι μπορούν να προληφθούν! Η ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί κοινή ευθύνη όλων όσοι έχουν σχέση με τα τρόφιμα, από τις κυβερνήσεις, τους παραγωγούς τροφίμων και τους εμπόρους λιανικής πώλησης έως τους καταναλωτές. Νομικοί κανόνες και έλεγχοι εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος επιμόλυνσης και να διασφαλιστεί ότι τα τρόφιμα που φτάνουν στο τραπέζι του καταναλωτή είναι ασφαλή. Ο καλύτερος τρόπος για να είμαστε υγιείς στο σπίτι παραμένει η καλή ενημέρωση για τις βασικές αρχές της παραγωγής και της ασφαλούς διαχείρισης των τροφίμων.


Μολυσματικές προσμείξεις

View All

Κανονισμοί και πρότυπα

View All

Ασφαλής διαχείριση τροφίμων

View All