Ας μειώσουμε τη σπατάλη τροφίμων

19 July 2017

Καθημερινά, σπαταλιούνται μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Η μείωση της σπατάλης τροφίμων θα εξοικονομούσε χρήματα και φυσικούς πόρους και θα βοηθούσε να τραφούν αυτοί που το έχουν ανάγκη. Αναγνωρίζοντας αυτό το παγκόσμιο ζήτημα, το EUFIC συμμετέχει στην πρωτοβουλία «SAVE FOOD», για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σπατάλη τροφίμων, τις επιπτώσεις της και πιθανές λύσεις.


Μείωση των απορριμμάτων τροφίμων - ναι, μπορούμε! (Ερωτήσεις και απαντήσεις)

18 July 2017

Περίπου 88 εκατομμύρια τόνοι τροφίμων σπαταλούνται στην ΕΕ κάθε χρόνο. Μπορούμε όλοι να δράσουμε αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο ψωνίζουμε, μαγειρεύουμε και σχεδιάζουμε τα γεύματά μας έτσι ώστε να αποφεύγουμε τη σπατάλη τροφίμων, χρημάτων και πόρων.