Ας μειώσουμε τη σπατάλη τροφίμων

19 July 2017

Καθημερινά, σπαταλιούνται μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Η μείωση της σπατάλης τροφίμων θα εξοικονομούσε χρήματα και φυσικούς πόρους και θα βοηθούσε να τραφούν αυτοί που το έχουν ανάγκη. Αναγνωρίζοντας αυτό το παγκόσμιο ζήτημα, το EUFIC συμμετέχει στην πρωτοβουλία «SAVE FOOD», για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σπατάλη τροφίμων, τις επιπτώσεις της και πιθανές λύσεις.