Ασφαλής διαχείριση των τροφίμων

Ασφαλής διαχείριση των τροφίμων

Τα τρόφιμα μπορούν να επιμολυνθούν σε οποιοδήποτε σημείο της τροφικής αλυσίδας, προκαλώντας σοβαρές ή ακόμα και μοιραίες συνέπειες για την υγεία σας. Οι ορθές πρακτικές διαχείρισης των τροφίμων μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης τροφιμογενών νόσων. Οι βασικές γνώσεις για τους κύριους παράγοντες που συμβάλλουν στη μεγαλύτερη ασφάλεια των τροφίμων θα σας βοηθήσουν να προστατεύσετε την υγεία της οικογένειας, των φίλων και των πελατών σας, καθώς και τη φήμη της επιχείρησης τροφίμων σας.


Cooking

View All.

Food waste

View All.

Good hygiene practices

View All.