Τροφιμογενή νοσήματα από ιούς

12 August 2014

Τα τροφιμογενή νοσήματα ιογενούς αιτιολογίας προκαλούνται από διάφορους ιούς, οι οποίοι μπορεί να μολύνουν τα τρόφιμα σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας των τροφίμων.