Η ασφάλεια του εμφιαλωμένου νερού

03 March 2015

Ανεξάρτητα από το αν το πόσιμο νερό προέρχεται από τη βρύση ή το μπουκάλι, η ασφάλειά του είναι πρωταρχικής σημασίας. Οι παρασκευαστές εμφιαλωμένου νερού πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα νερά που παράγουν και συσκευάζουν ικανοποιούν αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας.