Υγιεινή ζωή

Υγιεινή ζωή

Στόχος μας είναι να ακολουθούμε έναν υγιεινό τρόπο ζωής και ο ορισμός του υγιεινού τρόπου ζωής έχει εξελιχθεί σε φλέγον θέμα συζήτησης στα μέσα ενημέρωσης και στην κοινωνία.

Υγιεινός τρόπος ζωής είναι η ευκαιρία, η δυνατότητα και το κίνητρο να ενεργείτε με τρόπο που επηρεάζει θετικά τη σωματική και ψυχική σας ευεξία. Η προσοχή στα τρόφιμα που καταναλώνετε, η φυσική δραστηριότητα και η απόκτηση περισσότερων γνώσεων για τα τρόφιμα που καταναλώνετε και τον εαυτό σας μπορούν να σας βοηθήσουν να επιτύχετε τους στόχους σας σε σχέση με την υγεία.

Είναι επίσης σημαντικό να γνωρίζετε τις συγκεκριμένες απαιτήσεις ανάλογα με την κατάσταση της υγείας και το στάδιο της ζωής κάθε ανθρώπου, καθώς η υγεία δεν επιτυγχάνεται με μια ενιαία προσέγγιση για όλους.


Αλλαγή συμπεριφοράς

View All

Διατροφικές επιλογές

View All

Επισήμανση τροφίμων

View All

Υγειονομικοί έλεγχοι

View All

Υγιεινή διατροφή

View All

Στάδια ζωής

View All

Διαχείρισης βάρους & φυσική δραστηριότητα

View All