Διατροφικές επιλογές

Διατροφικές επιλογές

Γιατί τρώμε αυτά που τρώμε;

Οι διατροφικές επιλογές αναφέρονται στον τρόπο με το οποίο τα άτομα αποφασίζουν ποια προϊόντα θα αγοράσουν και θα καταναλώσουν. Μπορεί να λαμβάνουμε υπόψη τις τιμές, εάν είμαστε αναγκασμένοι να τηρήσουμε έναν συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Ή να αναζητούμε πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα, εάν πάσχουμε από τροφικές αλλεργίες. Ωστόσο, οι διατροφικές επιλογές επηρεάζονται επίσης από χαρακτηριστικά των προϊόντων που είναι ορατά στη συσκευασία και τα οποία ικανοποιούν προσωπικές προτιμήσεις (π.χ. σήμανση προϊόντων με τον χαρακτηρισμό της βιωσιμότητας, όπως το δίκαιο εμπόριο ή η ορθή μεταχείριση των ζώων, σήμανση της βιολογικής προέλευσης ή πληροφορίες που σχετίζονται με την υγεία, όπως ο πίνακας διατροφικής αξίας, η ανάλυση ανά μερίδα ή οι ισχυρισμοί που έχουν σχέση με την υγεία). Περαιτέρω προσωπικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις διατροφικές επιλογές μπορεί να είναι οι συνήθειες («Πάντοτε αγοράζω αυτό το προϊόν») ή οι γευστικές προτιμήσεις («Μου αρέσει η γεύση του»). Ευρύτεροι παράγοντες επιρροής είναι η κουλτούρα και η πολιτισμική κληρονομιά μας, η ανατροφή μας ή ο ρόλος που διαδραματίζει παραδοσιακά το φαγητό στην οικογένειά μας. Οι διατροφικές επιλογές μας επηρεάζονται από ένα σύνθετο πλέγμα παραγόντων που διαφέρουν σε ατομικό επίπεδο και μπορεί να εξαρτώνται και από την κουλτούρα του κάθε ατόμου. Μπορεί επίσης να εξαρτώνται από τη διάθεσή μας και άλλους παράγοντες, όπως η όρεξη ή η έλλειψη χρόνου.


Cooking & Shopping

View All

Eating out

View All

Eating sustainably

View All