Εξατομικευμένη διατροφή: πρόγραμμα Food4Me

22 November 2015

Η ιδέα της εξατομικευμένης ιατρικής εισήγχθηκε για πρώτη φορά από τον Roger William τη δεκαετία του 1950.