Λογότυπα ποιότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

02 January 2013

Στην Ευρώπη συγκεκριμένα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα επισημαίνονται με ένα Ευρωπαϊκό λογότυπο προέλευσης και ποιότητας. Το λογότυπο υποδεικνύει ότι τα τρόφιμα παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά προερχόμενα...


Επιστημονική τεκμηρίωση: Ένα βασικό συστατικό για τα λειτουργικά τρόφιμα και τους ισχυρισμούς υγείας

03 August 2003

Τα "λειτουργικά τρόφιμα" συζητούνται πολύ στον κόσμο των τροφίμων και το μερίδιο τους στην αγορά προβλέπεται να αυξηθεί σημαντικά στα επόμενα έτη. Πολλοί άνθρωποι θεωρούν...