Το παράδοξο στην πληροφόρηση των καταναλωτών: η εξέλιξη των κινήτρων και των συμπεριφορών των καταναλωτών

25 November 2015

Το αυξημένο ενδιαφέρον για την υπεύθυνη και αυθεντική παραγωγή και κατανάλωση τροφίμων οδηγεί στην εμφάνιση περισσότερων πληροφοριών στις ετικέτες των τροφίμων.