Διαιτητικές Τιμές Αναφοράς – αναφορά για ποιόν

01 December 2016

Οι διαιτητικές τιμές αναφοράς (DRVs) είναι σημαντικές για την προαγωγή της δημόσιας υγείας, τη δημιουργία νόμων για τη διατροφική επισήμανση και την αναγνώριση πληθυσμών σε κίνδυνο υπέρ- ή υποκατανάλωσης.


Η υγεία στην Ευρώπη – μια επικαιροποιημένη αναφορά

06 March 2013

Παρά τις κάποιες ανισότητες, τις τελευταίες δεκαετίες έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στον τομέα της υγείας των Ευρωπαίων.