Κατανοώντας την επιστήμη

Κατανοώντας την επιστήμη

Η επιστήμη είναι μια διαδικασία με την οποία μαθαίνουμε για όλα τα πράγματα στο σύμπαν. Είναι η διαδικασία απόκτησης γνώσεων μέσω της παρατήρησης μετρήσιμων στοιχείων.

Οι άνθρωποι έχουν συχνά την εντύπωση πως σχεδόν κάθε εβδομάδα εμφανίζονται στα μέσα ενημέρωσης αντιφατικές μελέτες για τα τρόφιμα και την υγεία, με αποτέλεσμα πολλοί να αναρωτιούνται γιατί οι ερευνητές δεν καταλήγουν στο σωστό συμπέρασμα ευθύς εξαρχής.

Η επιστήμη δεν είναι μια ευθεία και ομαλή διαδρομή. Στην προσπάθειά τους να μάθουν, οι ερευνητές ενδέχεται να ακολουθήσουν διαφορετικές κατευθύνσεις διερεύνησης και διαδρομές με πολλές στροφές που οδηγούν ακόμα και σε αδιέξοδο πριν αποκαλυφθούν τα γεγονότα. Ακόμα και τότε, τα γεγονότα που αποκαλύπτονται μπορεί να είναι ένα μόνο τμήμα ενός μεγαλύτερου φαινομένου που δεν έχει γίνει κατανοητό στην πλήρη διάστασή του και χρήζει περαιτέρω έρευνας προτού καταλήξουμε σε πιο ολοκληρωμένες απαντήσεις.


Επιστημονικοί όροι

View All

Σχεδιασμός μελετών

View All