İşbirliği

İşbirliği

“Yalnız çok az şey yapabiliriz; birlikte çok şey” (Helen Keller).

İşbirliği birçok farklı bakış açısını bir araya getirir; çözümler bulmak üzere yeteneklerimizi paylaşırız, daha yüksek düzeyde düşünme becerisi geliştirir ve “teknik bilgi” değiş tokuşu için platformlar oluştururuz.

Sağlıksız hayat tarzlarından kaynaklanan sağlık sorunları 21. yüzyılın en önemli genel sağlık sorunları haline gelmiştir. EUFIC’nin amacı, bununla mücadele eden tüm aktörlerle (örneğin kamu kuruluşları, akademi, endüstri, meslek kuruluşları ve ulusal kuruluşlar gibi) işbirliği yapmaktır.


AB Projeleri

View All