Hayvan sağlığı ve refahı

Hayvan sağlığı ve refahı

İnsanlar, gıda tedarik zincirlerinde bulunan et, balık ve süt gibi temel bileşenlerin kaynağı olarak hayvan yetiştiriciliğine bağımlıdır. Hayvanların sağlıklı olması, bulaşıcı hayvan hastalıklarının insanlara geçme riskini düşürdüğü için gıda güvenliği açısından kritik önem taşır. Hayvan hastalıklarına bağlı üretim kayıpları da çevre ve ekonomi üzerinde ciddi olumsuz etkilere neden olabilir. Gıda üreten hayvanların sağlık ve refahının sağlanması, yönetsel anlamda çok çeşitli hayvancılık uygulamalarını gerektirir; insancıl yöntemler, barınma yerleri, kesim koşulları, aşılama, sorumlu antibiyotik kullanımı ve diğer teknolojik inovasyonlar yoluyla hastalıkların kontrol altında tutulması bunlar arasında sayılabilir.


Animal diseases

View All

Antimicrobial resistance

View All