Why do we process food?

Why do we process food?

Almost all food is processed in some way before it is eaten. Even fresh vegetables from the garden are first cleaned and trimmed. To start with, processing made foods more edible, palatable and safe, and preserved it for rainy days. Nowadays, food is processed at home – think of all that happens in our kitchens, and on an industrial scale – think of all that occurs before we open and unpack our groceries.

Mass food processing, scientific and technological know-how, and progress in storage and transportation, have allowed for greater food choices and a more varied diet, increasing the population’s likeliness to get all the nutrients required for good health. Never in human history have we had such high-quality and safe food so abundant, cheap, and readily available. With a lot of the convenience foods being energy dense, their easy accessibility may be seen as a mixed blessing for public health in today’s societies.


Gıda Endüstrisi Standartları – HACCP

01 February 2013

Avrupa’da gıda şirketleri ürettikleri, taşıdıkları, depoladıkları ya da sattıkları gıdanın güvenliğinden yasal olarak sorumludur. Bu şirketler gıdanın güvenliği tehlikeye girmeden önce riskleri belirleyip kontrol altına alan önleyici bir yaklaşımı benimsemekle yükümlüdür. Birçok gıda şirketi, bu gereklilikleri yerine getirmek amacıyla ilgili sektör standartlarını uygular.


Gıda Kontrolünde X-Işınlarının Kullanımı

02 January 2013

Düzenleyici kurum ve tüketici taleplerindeki artış, ürün güvenliği ve kalitesini sağlamak için güvenilir gıda kontrol yöntemleri uygulanması açısından gıda sektörü üzerindeki baskıyı arttırmıştır. X ışını teknolojisi, fiziksel bulaşanları belirlemek ve gıda ürünlerinin iç yapısını kalite amaçlı incelemek için gıda kontrolünde kullanılabilir.