Animal diseases

Animal diseases

Zoonoses are infectious diseases which can be transmitted from animals to humans directly (for example by contact with infected animals or animal waste) or indirectly (by consuming contaminated food or water). Zoonotic diseases affect the efficient production of food of animal origin and create obstacles to international trade in animal products. Countries within the EU, are required to have robust systems for testing and control of certain diseases in animals in place.


Avrupa’da Aşılı Hayvanların Etinin Güvenli Olmasının Sağlanması

02 January 2013

Gıda amaçlı yetiştirilen hayvanların aşılanması yüzyıllardır yapılan bir işlemdir. Günümüzde sadece hastalıkların önlenmesi için değil, başka amaçlarla da yapılabilmektedir.Yeni aşılar, et kalitesi, hayvan sağlığı ve verimlilik gibi birbirinden çok farklı özelliklerde iyileşme elde etmek için kullanılmaktadır. Peki bu aşıların tüketiciler açısından güvenilirliği nasıl değerlendirilmektedir?