Food traceability

Food traceability

Traceability concerns tracking the journey of food along the food chain, from producer to consumer. In the event of a food incident it enables the identification and subsequent withdrawal or recall of unsafe food from the market. Regulation can ensure that people have useful information about where their food comes from. Transparency from the food industry instils confidence. Systems of traceability and recall continue to develop and improve with advances in technology such as bar-coding, radio frequency identification, global data synchronisation and authenticity testing of foods.


EU projesi OLEUM: Zeytinyağının kalitesini ve özgünlüğünü güvence altına alma

01 December 2016

OLEUM projesi önümüzdeki dört yıl içinde zeytinyağı sahtekarlığını tespit etmeye yönelik mevcut analiz yöntemlerini iyileştirecek ve yeni analiz yöntemleri geliştirecektir...


Gıda izlenebilirliği: AB gıda güvenliği politikasının temel taşı

12 February 2014

1990'ların “deli dana hastalığı” krizi olarak bilinen, BSE'nin (bovin spongiform ensefalopatisi) siyasi etkisi ile tüketici güvenine ve gıda endüstrisine verdiği zararın ardından AB, gıda güvenliğine ilişkin politikasında ve mevzuatında büyük bir reform başlattı.  Gıda izlenebilirliği, bu reformun temel taşıdır.


Avrupa Birliği gıda sahtekarlığıyla mücadele eylem planı

04 December 2013

Gıda endüstrisi çoğunluğunun dürüstlüğüne ve tüketicinin korunması ve  tüketici güvenine verdiği öneme rağmen, gıda sahtekarlığı sorunu son zamanlarda dikkatleri üzerine çekmiştir. AB gıda yasası, gıda güvenliğiyle ilişkili olarak oldukça detaylı hazırlanmış olsa da (kalıntılar ile diğer gıda ve yem kirleticileri gibi alanlardaki kontrol ve testler dahil), tüketicilerin yanlış yönlendirilmemesine ilişkin genel şart dışında, yürürlükte özellikle gıda sahtekarlığını hedef alan bir çerçeve mevcut değildir. Bu sorunu ele almak amacıyla, Avrupa Birliği kurallarını ve kontrollerini daha da sıkılaştırmak üzere etkili tedbirler tanımlanmaktadır. Bunların birçoğu, AB gıda sahtekarlığıyla mücadele eylem planında belirtilmiştir.