Sustainability

Sustainability

The current food production system has a major impacts on the environment, contributing to 30 % of all green-house gas emissions, driving deforestation and contributing to a loss of biodiversity. Our diets are becoming higher in calories and are rich in animal-based food products. 30 % of produced food is also wasted, enough to feed 200 million people! Switching to a more sustainable food production is important to make sure we can provide enough food for future generations while reducing the impact on our environment. How can we increase the sustainability of our diets?


For us all

For health professionals

Daha sürdürülebilir diyetler için neler yapmalıyız?

19 April 2018

Yeryüzünde 2050 yılına kadar 9 milyardan fazla insan olacağı öngörülüyor. Artan nüfus beraberinde artan gıda talebini de getirirken 1 diğer tarafta, ihtiyaçtan fazla besin tüketiliyor. Özellikle hayvansal kaynaklı gıdaların ihtiyaçtan fazla tüketimi ve dolayısıyla da üretimi, çevreyi olumsuz etkileyebiliyor.2,3 Gelecek nesillerin de yeterli su ve besine ulaşabilmeleri için çevreye olumsuz etkimizi en aza indirmeli, gıda üretiminde daha sürdürülebilir süreçlere geçilmeli ve beslenme ve yaşam tarzları bu doğrultuda değiştirilmelidir.