Kirleticiler

Kirleticiler

Kirleticiler, gıdaya veya yemlere kasten eklenmemiş olan ve hayvan ya da insan sağlığı için risk oluşturabilecek olan maddelerdir. Bu maddeler mikrobiyolojik veya kimyasal maddeler olabilir ve gıda zincirine üretim, paketleme, taşıma, saklama ya da hazırlama gibi farklı aşamalarda girebilir. Gıda üreticileri, gıda üretimi sırasında kirlenmeyi önlemek için kalite güvence sistemleri uygular. Evde ve yemek servisi yapılan işletmelerde de güvenli gıda kullanımı kirlilik riskini azaltmak açısından önemlidir.


Chemical

View All

Microbiological

View All